Wat doet RIBW AVV?

U hebt een (psychische) aandoening, maar dat maakt niet wie u bent. Het heeft wel invloed op hoe u leeft en werkt. RIBW AVV helpt u te leven en mee te doen in de maatschappij op een manier die bij u past. U zet daarbij uw eigen kracht en talenten in.

Samenwerken aan haalbare doelen

Iedereen heeft recht op een plek in onze samenleving, een plek waar je je thuis voelt en jezelf kunt zijn. Dat is waar RIBW AVV naar streeft. Om u een volwaardige plek in de samenleving te helpen terugvinden, ondersteunen we u bij het ontdekken en ontwikkelen van uw sterke kanten. Uw herstelproces staat daarin centraal: u bepaalt welke ondersteuning u nodig hebt. De specialistische begeleiding die u krijgt, is altijd gericht op positieve en haalbare doelen voor wonen, vrije tijd, werken en leren. U ontwikkelt vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven. Of we werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Dit doen we volgens de succesvolle methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH).

Ons aanbod

Wij bieden onze begeleiding zo kort als mogelijk en lang als nodig. Dit kan variëren van specialistische begeleiding voor een aantal maanden tot jarenlange specialistische begeleiding thuis of in een beschermende omgeving. Waar u de begeleiding ook krijgt, deze is altijd gericht op herstel. We ondersteunen u bij het terugkrijgen van de regie op uw leven, zodat u (weer) kunt meedoen in de samenleving. RIBW AVV ondersteunt met:

 • Ambulante Begeleiding
  U krijgt begeleiding bij u thuis of in een woning die RIBW AVV voor u huurt. U woont en leeft zo veel mogelijk zelfstandig en uw begeleider komt regelmatig op bezoek. Als het nodig is, kunt u 24 uur per dag iemand van RIBW AVV bereiken.

 • Begeleiding binnen een beschermende woonsetting
  RIBW AVV heeft beschermende woonvormen voor iedereen die niet zelfstandig kan wonen. U kunt individueel of in een groep beschermd wonen. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig of bereikbaar.

 • Woonzorg voor cliënten met een Wlz-indicatie
  Aan cliënten die bij ons verblijven met een Wlz ggz-indicatie bieden wij woonzorg, bestaande uit verblijf, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding. Deze zorg wordt bekostigd vanuit de Wlz. Naast verblijf is het ook mogelijk om begeleiding te leveren aan ambulante cliënten.

 • Kortdurend verblijf met specialistische begeleiding
  De Waard is een opnamevoorkomende en -verkortende voorziening, waar we een combinatie bieden van behandeling en begeleiding. Lees meer. 
 • Begeleiding bij werken, leren en meedoen
  Participatie – meedoen in de samenleving – is de sleutel tot succesvol herstel. Wat ‘meedoen’ precies betekent is voor iedereen persoonlijk. Samen met uw begeleider ontdekt en ontwikkelt u uw kracht, kwaliteiten en talenten. Bijvoorbeeld met leertrajecten of de opleiding tot ervaringsdeskundige. Om cliënten aan werk of een opleiding te helpen, maken wij gebruik van de methode IPS, dit staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Wilt u op een laagdrempelige manier onder de mensen komen? Dan kunt u terecht in een van onze inloopruimtes en -cafés.

Zorgbemiddeling

Kunt u goede ondersteuning niet gemakkelijk vinden, dan bieden we u tijdelijke, praktische begeleiding. U krijgt bijvoorbeeld ondersteuning bij het leggen van contacten met instellingen voor hulpverlening, zorg, wonen en financiën. Wij begeleiden u net zo lang tot u het zelf weer redt of een andere instantie de zorg overneemt.