Over RIBW AVV

Op weg naar (meer) levensgeluk

We begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht.

Onze visie: "Ieder mens doet er toe, voelt zich thuis in de eigen omgeving en draagt bij vanuit eigen talenten en mogelijkheden."

We begeleiden jongeren, volwassenen en ouderen bij wonen, leven, leren en werken. Zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, bij voorkeur thuis. Met onze GGZ-bril, kennis en expertise onderscheiden we ons als specialist in het bieden van herstelgerichte begeleiding bij wonen, leren, werken en leven. Zoveel mogelijk met bewezen effectieve methodieken.

Hoop en perspectief: daar is onze begeleiding op gericht. We ondersteunen cliënten in het (leren) leven met hun psychische kwetsbaarheid en om weer grip te krijgen op hun leven. Zodat zij het op hun eigen manier vorm kunnen geven. Met (zelf)vertrouwen en hernieuwde levenslust. Onze begeleiding is gericht op het versterken van eigen kracht; cliënten hebben zelf de regie in handen. Als het nodig is, handelen we vanuit onze professionele autonomie, op basis van vooraf gemaakte afspraken.

Onze kernwaarden
Vier kernwoorden typeren RIBW AVV:

  • Zelf: we waarderen de eigenheid van ieder mens en stimuleren (daad)kracht en ontwikkeling van talenten. Eigenaarschap is voor ons vanzelfsprekend: vanuit (zelf)vertrouwen en intrinsieke motivatie nemen we de regie over eigen leven en werk.
  • Samen: onze focus is gericht op samenwerking. Met cliënten, naasten, collega’s en samenwerkingspartners. We maken gebruik van elkaars kerncompetenties. Zo versterken we elkaar: 1+1= 3
  • Nabij: zonder oordeel zijn wij dichtbij. Toegewijd, betrokken en persoonlijk. Voor onze cliënten, voor elkaar als collega’s en in ons netwerk. 
  • Initiatiefrijk: we kijken vooruit, zijn onderzoekend, nemen initiatief en tonen daadkracht. In ons werk denken we in oplossingen en zijn we gericht op het creëren en het benutten van mogelijkheden en kansen.

Benieuwd naar het werk van een begeleider en ervaringsdeskundige?

Bezoek dan onze Werken bij-pagina of bekijk onderstaande video's waarin Chantal en Robin uitleg geven.