Wanneer is de begeleiding afgerond?

Elke vorm van begeleiding is tijdelijk. Er komt een moment waarop uw begeleiding stopt en u weer helemaal zelfstandig verder kunt. Of wanneer u een andere vorm van begeleiding nodig heeft.

Altijd tijdelijk en herstelgericht

De begeleiding van RIBW AVV is altijd tijdelijk. Deze duurt zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig. Onze aanpak is herstelgericht. Dit betekent dat u ontdekt wat uw mogelijkheden, talenten en sterke kanten zijn en hoe u die leert inzetten. Als dat lukt, dan kunt u de regie over uw eigen leven terugnemen. Na de begeleiding kunt u zelfstandig weer verder.

Doorstromen of stoppen

De ondersteuning die wij u bieden, stopt als u hersteld bent en de regie over uw eigen leven terug hebt. Als u doorstroomt naar een andere vorm van ondersteuning, dan blijft RIBW AVV begeleiden, maar op een andere manier of minder intensief. Bijvoorbeeld als u vanuit Beschermd Wonen naar een eigen woning verhuist of Ambulante Begeleiding thuis krijgt. Samen met uw persoonlijk begeleider kijkt u terug op het begeleidingstraject. Ook maakt u samen afspraken over de nazorg. U weet dan zeker dat u bij RIBW AVV terecht kunt als het in de toekomst even iets minder goed gaat. De evaluatie en afspraken komen in een eindevaluatieformulier dat wordt opgenomen in uw cliëntdossier.

Probleemgedrag

Heel soms gebeurt het dat cliënten tijdens de begeleiding gedrag vertonen dat de begeleiding schaadt of de cliënt of zijn omgeving in gevaar brengt. Voorbeelden van probleemgedrag zijn:

  • Diefstal
  • Geweld
  • Verstoring van de orde
  • Agressief of destructief gedrag
  • Wapenbezit
  • Ongewenst seksueel gedrag

Wanneer een van onze begeleiders zulk probleemgedrag bij u constateert, bespreken wij dit met u. Als we samen niet tot een oplossing kunnen komen en er na meerdere waarschuwingen geen verbetering optreedt, loopt u het risico dat we uw begeleiding of het wonen binnen RIBW AVV stoppen. Dit geldt ook voor clienten vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz)

Soms is begeleiding niet tijdelijk

Als u client bij ons bent vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan heb u waarschijnlijk uw leven lang intensieve zorg bij ons nodig. Wij zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen u als cliënt, uw naaste(n), het begeleidingsteam van RIBW AVV, het verpleeg- en verzorgingsteam, de dagbesteding aanbieder, het GGZ-behandelteam, de huisarts/POH (GGZ) en andere professionals en vrijwilligers. Leidend hierbij zijn uw wensen en de ondersteuningsbehoeften. De interventies van de betrokken zorgprofessionals sluiten hierop aan.