Naasten

Herstellen doe je niet alleen: samenwerken met naasten 

Naasten hebben een persoonlijke relatie met een cliënt. Zij zijn partner, vader of moeder, kind, familielid of vriend. Naasten kennen een cliënt vaak het langst en hebben veel met elkaar meegemaakt. De steun die zij bieden, is van een andere aard dan de steun die onze begeleiders kunnen bieden: persoonlijker en langduriger.

Samenwerken met naasten
Onze begeleiding draait om het herstelproces van jou, de cliënt. Welke stappen en mensen helpen om jouw doelen te bereiken? Welke steun van naasten, de directe omgeving, is daarin belangrijk? Samen stemmen we de begeleiding zorgvuldig af. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met mensen die belangrijk zijn voor jou. Waar nodig stimuleren we jou om een persoonlijk netwerk op te bouwen of dit netwerk te versterken. Wij werken vanaf de start van de begeleiding samen met naasten, tenzij jij hier geen toestemming voor geeft of als er geen (contact met) naaste is. 

Herstellen doe je niet alleen
Psychische aandoeningen raken niet alleen jou maar ook jouw naasten. Zij spelen vaak een belangrijke rol bij de signalering van psychische aandoeningen, (het volhouden van) de behandeling en begeleiding en het leven met de aandoening. Driekwart van alle zorg die mensen met een psychische aandoening nodig hebben, krijgen zij van hun naasten. Voor veel naasten heeft deze betrokkenheid ook een grote impact op hun eigen leven. 

Onze samenwerking met naasten staat in dienst van jouw herstelproces. Jouw wensen staan centraal. Maar in deze samenwerking heeft de begeleider ook aandacht voor de verschillende rollen die naasten kunnen innemen: 

  • de naaste als informatiebron: geeft input voor de begeleiding; 
  • de naaste als co-begeleider: participeert actief in begeleiding van de cliënt;
  • de naaste als mantelzorger: geeft cliënt zorg, praktische hulp of emotionele ondersteuning; 
  • de naaste als zorgvrager: heeft zelf vanwege overbelasting een hulpvraag.

Toestemming voor samenwerking 
Bij de start van de begeleiding vragen we jou wie je naasten zijn en lichten we toe dat we in onze begeleiding graag deze naasten betrekken. Wanneer je niet wilt samenwerken met naasten, dan respecteren we dat. Dit geldt natuurlijk ook andersom: als naasten niet willen samenwerken, respecteren we dat ook. Onze begeleiding richt zich erop dat jij zo veel mogelijk weer onafhankelijk van RIBW AVV verder kan leven en kan deelnemen aan de samenleving. Wij zijn van mening dat hier ook het contact met naasten een grote rol speelt. Daarom houden we tijdens de begeleiding het gesprek over samenwerking tussen jou en je naasten open.

Informatie en ondersteuning voor naasten
Als naaste van mensen met een psychische kwetsbaarheid komt er veel op je af. Dingen waar je de cliënt en anderen misschien niet mee lastig wilt vallen. Uit onderzoek weten we dat het wel belangrijk is om kennis te hebben over de aandoening en aandacht voor jezelf te hebben. Er is gelukkig veel informatie beschikbaar over psychische aandoeningen, de gevolgen hiervan voor het leven van de cliënt, maar ook voor zijn omgeving. Kijk in dit overzicht of er informatie voor jou bij staat. Bij RIBW AVV hebben we ook een familievertrouwenspersoon. Deze kan je steunen in het contact met begeleiders en managers van RIBW AVV.