Aanmelden en wachttijden

Als u begeleiding zoekt bij wonen, werken of leven, dan kan RIBW AVV u ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat u weer grip krijgt op uw leven en weer een rol kunt spelen in de samenleving. Aanmelden voor onze begeleiding gaat snel en eenvoudig.

Zorg voor een beschikking

Om u aan te melden bij RIBW AVV hebt u een geldige beschikking nodig van de gemeente of een indicatie van het CIZ voor Wlz-ggz. Uw behandelaar of huisarts kan u daarmee helpen. Let op: de werkwijze verschilt per gemeente. Hebt u de beschikking of indicatie in uw bezit, dan kunt u op deze website het aanmeldformulier invullen. Onze begeleiders ondersteunen cliënten die al bij ons in zorg zijn om een Wlz-indicatie aan te vragen - als dit aan de orde is. 

Eigen bijdrage CAK

Voor beschermd wonen, extramurale begeleiding en andere zorgvormen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage verschilt per zorgvorm en is mede afhankelijk van de financiering van deze producten. De hoogte van eigen bijdrage in de Wmo is namelijk anders dan de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz of in de Forensische zorg. Het innen en berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier vindt u meer informatie. 
Wij kennen geen aanvullende diensten en brengen hiervoor dan ook geen kosten in rekening.

Plaatsingsgesprek

Wanneer wij de beschikking en het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij contact op met u. We plannen dan samen een plaatsingsgesprek. Bij het gesprek zijn een medewerker van RIBW AVV en de regiomanager aanwezig. Uw verwijzer, een familielid of begeleider is ook van harte welkom. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen stellen en wensen kenbaar maken. De medewerker van RIBW AVV geeft informatie op maat en zal ook vragen stellen aan u. Zo weten we zeker dat we al uw wensen en behoeften goed in beeld hebben.  

Overeenstemming over de begeleiding, en dan?

Na het gesprek is duidelijk op welke gebieden ondersteuning wenselijk is. U krijgt bericht van ons over het vervolg. Op het moment dat de ondersteuning en begeleiding daadwerkelijk start, stellen we samen met u een persoonlijk plan op. Daarin leggen we uw persoonlijke doelen vast. Die geven richting aan de invulling van de begeleiding. 

Wachttijden

  • Heeft u een indicatie voor beschermd wonen vanuit de Wmo? Dan streven wij ernaar u binnen drie maanden te plaatsen op één van onze locaties.
  • Heeft u een indicatie voor beschermd wonen vanuit de Wlz en bent u 'actief wachtend'? Dan organiseren wij binnen een week zorg bij u thuis, en zorgen wij dat u binnen dertien weken geplaatst kunt worden op één van onze locaties.
  • Heeft u een indicatie voor beschermd wonen vanuit de Wlz en bent u niet actief wachtend? Dan organiseren wij binnen zes weken een volledig zorgarrangement bij u thuis, en streven wij naar een plaatsing binnen dertien weken op één van onze locaties. Afhankelijk van uw situatie kan de wachttijd ook langer zijn. 

Vragen stellen of een vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie over de wachttijd in uw specifieke situatie? Of hebt u vragen of wilt u vrijblijvend advies of informatie? Wij staan u graag te woord en helpen u graag verder. Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 085 808 1344 of u kunt ons mailen via plaatsingen@ribwavv.nl

RIBW AVV werkt volgens de leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland