Hoe word ik begeleid?

Iedereen wil zelf bepalen hoe zijn leven eruitziet. Bij RIBW AVV krijgt u volop de ruimte om te werken aan uw herstel zoals u dat wenst. Wij geven u hierbij specialistische begeleiding. Wat houdt deze herstelondersteunende begeleiding in?

Herstelondersteunende zorg

Onze aanpak is herstelgericht. Herstel is niet hetzelfde als genezen. Het gaat erom dat u leert omgaan met uw aandoening en uw leven inhoud en richting leert  geven. U ontdekt wat uw talenten, mogelijkheden en sterke kanten zijn en hoe u die kunt inzetten. Dat is voor iedere cliënt anders. Uw begeleider stimuleert u en ondersteunt u bij uw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kunt u rekenen op respectvolle begeleiding en aandacht, en een professionele werkwijze. Samen werkt u zo aan het creëren en versterken van mogelijkheden. Daarbij speelt ook de omgeving een rol, als die een bijdrage kan leveren aan uw herstel- of ontwikkelingsproces.

Persoonlijk begeleider

Als cliënt van RIBW AVV, krijgt u altijd een persoonlijk begeleider. Deze komt regelmatig bij u langs en helpt u met praktische zaken. Bij de start van uw begeleiding bepaalt u samen welke ondersteuning voor u het beste is en maakt u een persoonlijk plan met al uw doelen daarin. Daarnaast maakt u duidelijke afspraken over uw begeleiding. De begeleider zorgt ook altijd voor een schaduwbegeleider. Dat is iemand die voor u klaar staat als uw eigen begeleider tijdelijk niet beschikbaar is en die goed op de hoogte is van uw situatie.

Persoonlijk dossier

Als cliënt bij RIBW AVV krijgt u een persoonlijk dossier. In dit dossier staan alle gegevens, afspraken en verslagen. Ook het signaleringsplan, uw persoonlijke plan en de evaluatieverslagen vindt u hierin terug. Dit dossier is van u en kunt u inzien wanneer u daar behoefte aan hebt.

Voortgang en evaluatie

Regelmatig hebt u met uw persoonlijk begeleider een voortgangsgesprek. U bespreekt samen de voortgang van uw herstel aan de hand van uw persoonlijke plan. Tijdens het gesprek vragen we ook hoe u de ondersteuning ervaart en of u tevreden bent over de voortgang in uw herstel. Dit nemen we op in een evaluatieverslag. Als de begeleiding eindigt, vindt een evaluatiegesprek plaats.