Welke begeleiding biedt RIBW AVV?

RIBW AVV geeft mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen specialistische begeleiding bij het wonen, werken en leven. We zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Samen met u werken we aan verbetering op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, leren, vrije tijd. We gaan daarbij altijd uit van uw kracht en mogelijkheden.

Herstel als kern van de ondersteuning

Herstel betekent dat u leert waar uw kwetsbaarheden en talenten liggen. En hoe u deze het beste kunt inzetten. We helpen u zo snel mogelijk de regie te nemen over uw eigen herstelproces, zodat u snel weer een volwaardige plek in de samenleving vindt. Met alles wat u daarin belangrijk vindt. De specialistische begeleiding is altijd tijdelijk, zo kort als mogelijk en doelgericht. We helpen in uw eigen thuissituatie, maar als dat nodig is ook in een beschermende omgeving. U krijgt een eigen, persoonlijk plan dat de basis vormt van de ondersteuning.

Begeleiding

Wij bieden onze begeleiding zo kort als mogelijk en lang als nodig. Dit kan variëren van specialistische begeleiding voor een aantal maanden tot jarenlange specialistische begeleiding thuis of in een beschermende omgeving. Waar u de begeleiding ook krijgt, deze is altijd gericht op herstel. We ondersteunen u bij het terugkrijgen van de regie op uw leven, zodat u (weer) kunt meedoen in de samenleving. Denk daarbij aan:

  • het versterken van uw sociale netwerk
  • het voeren van een huishouden
  • omgaan met financiën

Participatiemogelijkheden

Deelnemen aan de samenleving zorgt dat u er weer bij gaat horen. Daarom bieden we allerlei activiteiten en voorzieningen die u weer laten meedoen. Dit gaat van laagdrempelige activiteiten in de wijk tot (leer)werkmogelijkheden. Dit doen we in samenwerking met andere (zorg)organisaties.