Samen zorgen voor de beste begeleiding

Bij RIBW AVV streven we naar optimale steun en begeleiding. RIBW AVV biedt deskundige en specialistische begeleiding op allerlei levensgebieden. Van financiën tot een zinvolle daginvulling. En van huisvesting tot sociale contacten. Bij het herstel kijken we naar alle gebieden waar cliënten mee te maken hebben. Zodat ze zich snel weer thuis voelen in hun omgeving en met de mensen om hen heen. 

In de specialistische begeleiding werken wij intensief samen met anderen: zorgpartners, gemeente, wijkteams, werk- en welzijnsorganisaties, mantelzorgers, wijkbewoners, vrijwilligers. De basis van onze samenwerking is dat iedereen doet waar hij goed in is. We willen voor onze partners herkenbaar zijn, met een uniforme visie en werkwijze. Zo zorgen we voor eenduidigheid in de samenwerking.