lees de ervaringsverhalen

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.

Kunnen we u helpen?

Meedoen staat voorop

Jo AN.jpg

Participatie is onderdeel van elk begeleidingstraject. Cliënten doen weer mee in de samenleving. Neem Jo: 'Eigenlijk ben ik heel zelfstandig.'

Op weg naar herstel

Home - Howie the Harp

Bij RIBW AVV werkt u stap voor stap aan herstel. Ontdek uw krachten, talenten en mogelijkheden en leer hoe u ze inzet voor uw eigen herstel.