lees de ervaringsverhalen

De kracht van verbinding, samenwerken aan meer levensgeluk

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid begeleiding op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. We werken aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. 

Wie zijn wij?

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen die langere tijd psychiatrische of ernstige psychosociale problemen hebben bij het leven, werken en wonen in de maatschappij. Dit doen we in nauwe samenspraak met onze cliënten, op basis van wat zij kunnen en willen.

Meedoen staat voorop

Jo AN.jpg

Participatie is onderdeel van elk begeleidingstraject. Cliënten doen weer mee in de samenleving. Neem Jo: 'Eigenlijk ben ik heel zelfstandig.'

Op weg naar herstel

Home - Howie the Harp

Bij RIBW AVV werkt u stap voor stap aan herstel. Ontdek uw krachten, talenten en mogelijkheden en leer hoe u ze inzet voor uw eigen herstel.