Voor wie is RIBW AVV bedoeld?

U wilt graag het leven leiden dat bij u past. Zonder dat uw psychiatrische van psychosociale aandoening in de weg staat. RIBW AVV ondersteunt u bij het krijgen en houden van regie over uw leven. Wij begeleiden volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar bij wonen, werken en leven.

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt volwassenen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, bij wonen, werken en leven. De begeleiding vindt meestal ambulant, aan huis plaats. Als dat niet kan, zijn er mogelijkheden voor een kort verblijf of wonen in een beschermde setting. Met onze herstelgerichte expertise leert u de controle over uw eigen leven terug te nemen en leert u hoe u weer mee kunnen in de maatschappij. Cliënten voeren zelf de regie over de begeleiding.

Cliënten met een specifieke zorgvraag
RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met een andere diagnose of een bijzondere fase in het leven, waardoor hun zorgvraag specifiek is geworden:

  • Jongvolwassenen (16-25 jaar)
  • Ouderen met een intensieve(re) verzorgingsbehoefte
  • Asielzoekers
  • Mensen vanuit het forensisch psychiatrische circuit
  • Mensen met een autistische stoornis (ASS)
  • Mensen met korsakov
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Doven en slechthorenden

Zorgbemiddeling
Het kan zijn dat u het vertrouwen in de hulpverlening hebt verloren of dat u de juiste hulpinstanties niet kunt vinden. In dat geval kunt u bij ons zorgbemiddeling krijgen.