Voor wie is RIBW AVV bedoeld?

U wilt graag het leven leiden dat bij u past. Zonder dat uw psychiatrische of psychosociale aandoening in de weg staat. RIBW AVV ondersteunt u bij het krijgen en houden van regie over uw leven. Wij begeleiden volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar bij wonen, werken en leven.

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt volwassenen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, bij wonen, werken en leven. De begeleiding vindt meestal ambulant, aan huis plaats. Als dat niet kan, zijn er mogelijkheden voor een kort verblijf of wonen in een beschermde setting. Met onze herstelgerichte expertise leert u de controle over uw eigen leven terug te nemen en leert u hoe u weer mee kunnen in de maatschappij. Cliënten voeren zelf de regie over de begeleiding.

Aan cliënten die bij ons verblijven met een Wlz ggz-indicatie bieden wij woonzorg, bestaande uit verblijf, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding. Deze zorg wordt bekostigd vanuit de Wlz. Naast verblijf is het ook mogelijk om begeleiding te leveren aan ambulante cliënten.

Cliënten met een specifieke zorgvraag
RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met een andere diagnose of een bijzondere fase in het leven, waardoor hun zorgvraag specifiek is geworden:

  • Jongvolwassenen (16-25 jaar)
  • Ouderen met een combinatie van psychiatrische en somatische problematiek
  • Asielzoekers
  • Mensen vanuit het forensisch psychiatrische circuit
  • Mensen met een autistische stoornis (ASS)
  • Mensen met korsakov
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Zorgbemiddeling
Het kan zijn dat u het vertrouwen in de hulpverlening hebt verloren of dat u de juiste hulpinstanties niet kunt vinden. In dat geval kunt u bij ons zorgbemiddeling krijgen.