Welke kosten en vergoedingen zijn er?

De meeste kosten die u maakt voor onze begeleiding krijgt u vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, hebt u een beschikking nodig van de gemeente (Wmo) of een indicatie van het CIZ (Wlz). 

Eigen bijdrage

Onze begeleiding valt grotendeels onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer u onder de  Jeugdwet valt. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. U kunt dit navragen bij het CAK (Centraal Administratiekantoor) of de gemeente. Het CAK is verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdragen en de gemeente voor het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdragen.    

Persoonsgebonden budget

Sommige van onze cliënten krijgen een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig hebt. Bijna alle vormen van begeleiding die u bij RIBW AVV kunt krijgen, komen in aanmerking voor het pgb. Dit geldt niet voor langdurig verblijf vanuit de Wlz.

Bijzondere bijstand

Soms komt u in een situatie terecht waarin u kosten moet maken die buiten de normale dagelijkse kosten vallen. Denk bijvoorbeeld aan kosten in verband met ziekte, scholing, kinderopvang of voor een nieuwe wasmachine die u niet zelf kunt betalen. In zo’n situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Verzekeringen

RIBW AVV heeft een inboedelverzekering voor cliënten die beschermd wonen. Hierdoor zijn uw eigendommen verzekerd voor brand en diefstal. Er geldt een maximaal bedrag per cliënt per schadegeval. Het kan gebeuren dat u tijdens uw verblijf per ongeluk schade toebrengt aan (spullen van) anderen. Daarom hebben we bij RIBW AVV  een collectieve aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) afgesloten. Een WA-verzekering vergoedt alleen de schade die u per ongeluk heeft veroorzaakt.