Uw persoonlijke plan

In de begeleiding staan uw eigen kracht en talenten centraal. Met een persoonlijk plan gaat u methodisch en doelgericht werken aan uw herstel. Op vaste momenten bespreekt u de gemaakte stappen met uw begeleider en legt u de voortgang zorgvuldig vast in het plan. Als het nodig is, past u samen het plan aan.

Motivatie is belangrijk voor herstel

De ondersteuning die u van RIBW AVV krijgt, wordt ingericht op basis van de beschikking die u hebt. Bij RIBW AVV bent u eigenaar van uw eigen herstelproces. Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u bereiken? Uw begeleider helpt u met het beantwoorden van deze vragen. Wanneer u gemotiveerd bent om de geformuleerde doelen te behalen is de kans groter dat dit ook lukt.

Persoonlijk profiel: uw wensen

Onderdeel van de ondersteuning die u krijgt is uw persoonlijke profiel. Het profiel geeft een beeld van uw krachten, talenten en de ontwikkeling die u wilt doormaken. Aan bod komen

 • Waar bent u goed in?
 • Welke ontwikkeling wilt u doormaken en wat wilt u graag bereiken?
 • Waar was u vroeger goed in?
 • Wat zijn uw ambities voor de toekomst?

Persoonlijke plan: doelen en acties

In uw persoonlijke plan staan alle doelen die u wilt bereiken. Ook staat erin welke activiteiten u gaat doen om de doelen te halen. De doelen hebben betrekking op de levensgebieden. U bepaalt met uw begeleider welke levensgebieden voor uw plan van toepassing zijn:

 • financiën
 • werk, onderwijs en dagbesteding
 • huisvesting
 • huiselijke relaties en sociale interacties
 • geestelijke gezondheid
 • lichamelijke gezondheid
 • verslaving
 • activiteiten dagelijks leven
 • sociaal netwerk
 • maatschappelijke participatie
 • justitie

Doelen in uw persoonlijke plan kunnen heel breed zijn, maar de activiteiten worden zo concreet mogelijk geformuleerd: van ‘ik wil gelukkig zijn’ tot ‘ik wil zelfstandig wonen’, of ‘ik kan aangeven wat zin geeft aan mijn leven´ tot ´ik wil vrijwilligerswerk doen´. Als u weet welke doelen u wilt bereiken, kijkt u samen met de begeleider welke acties daarvoor nodig zijn. Dat kunnen acties zijn die u zelf onderneemt, maar ook die anderen ondernemen om u te ondersteunen in het bereiken van uw doelen. Bij elke actie geeft u bovendien aan wat u zelf kunt, wat een ander kan betekenen en wanneer u de actie gedaan wilt hebben. Daarnaast legt u vast wanneer uw doelen zijn bereikt of bereikt moeten worden.

Begeleiding op basis van uw persoonlijke plan

U bent de eigenaar van uw eigen herstel. U gaat met begeleiding van RIBW AVV aan de slag met de acties die u hebt geformuleerd. Regelmatig bespreekt u met uw begeleider uw vorderingen en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. Als het nodig is, past u uw persoonlijke plan aan: volbrachte acties verdwijnen en nieuwe acties komen erbij. Zo blijft het plan altijd actueel.