Belangenbehartiging

Bij RIBW AVV kunt u rekenen op uitstekende begeleiding. Binnen en buiten RIBW AVV zijn er verschillende onafhankelijk personen en organisaties die voor uw belangen opkomen. Hoe u over de begeleiding denkt, is heel belangrijk voor ons.

Cliëntenconsulent

Als er iets is waar u niet met uw persoonlijk begeleider over wilt praten, dan kunt u terecht bij de cliëntenconsulent. De cliëntenconsulent kan ook ondersteunen bij een klachtenprocedure. U bereikt de cliëntenconsulent op (026) 442 42 36.

Familievertrouwenspersoon

Familieleden en andere directbetrokkenen van de cliënt die een klacht hebben of advies willen, kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei: Mark de Grauw (Zorgbelang). Lees hier meer. De familievertrouwenspersoon is werkzaam op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 en bereikbaar via: 06-538 85 672 of markdegrauw@adviespuntzorgbelang.nl

Naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die extra steun of informatie zoeken, kunnen terecht op de website: naasteninkracht.nl. Op deze website vind je informatie, tips, inspiratie en steun. 'Naasten in Kracht' is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Ook in de regio Arnhem & Veluwe Vallei zijn familieorganisaties actief.

Medezeggenschap

Cliënten van RIBW AVV hebben op verschillende manieren inspraak. De cliëntenraad is een formeel medezeggenschapsorgaan en komt op voor de belangen van cliënten. De raad is er voor en door cliënten en wordt ondersteund door een cliëntenconsulent. De raad praat regelmatig met het bestuur over het te voeren beleid. Het is zelfs in de wet geregeld dat het bestuur over bepaalde onderwerpen aan de cliëntenraad advies moet vragen. Elke regio is vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Daarnaast heeft elke regio een eigen Regionale Adviesraad (RAR). De RAR behartigt de belangen van cliënten in de regio en geeft advies aan de regiomanager.

Cliëntenconsulent Marianne van der Heijden:

'Ik ben een onafhankelijke vertrouwenspersoon, bruggenbouwer, en praatpaal voor alle cliënten bij RIBW AVV'