Ondersteuning op alle levensgebieden

RIBW AVV geeft specialistische begeleiding bij het wonen, werken en leven aan mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. Daarin zoeken we steeds de verbinding met jouw eigen kracht en mogelijkheden, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven en deelnemen aan de maatschappij.

Zijn wie je bent

In de specialistische begeleiding die je krijgt, staat jouw herstel centraal. Je kunt zijn wie je bent. RIBW AVV biedt ondersteuning op allerlei levensgebieden. Van financiën tot een zinvolle invulling van je dag. En van huisvesting tot begeleiding bij verslaving. Bij het herstel kijken we naar alle gebieden waar je mee te maken hebt. Zodat je je snel weer thuis voelt in je omgeving en met de mensen om je heen.