Ondersteuning op alle levensgebieden

RIBW AVV geeft specialistische begeleiding bij het wonen, werken en leven aan mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. Daarin zoeken we steeds de verbinding met uw eigen kracht en mogelijkheden, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en deelnemen aan de maatschappij.

Zijn wie u bent

In de specialistische begeleiding die u krijgt, staat uw herstel centraal. U kunt zijn wie u bent. RIBW AVV biedt ondersteuning op allerlei levensgebieden. Van financiën tot een zinvolle invulling van uw dag. En van huisvesting tot begeleiding bij verslaving. Bij het herstel kijken we naar alle gebieden waar u mee te maken hebt. Zodat u zich snel weer thuis voelt in uw omgeving en met de mensen om u heen.