Ondersteuning op alle levensgebieden

RIBW AVV geeft specialistische begeleiding bij het wonen, werken en leven aan mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. Daarin zoeken we steeds de verbinding met jouw eigen kracht en mogelijkheden, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven en deelnemen aan de maatschappij.

Op weg naar (meer) levensgeluk

In de begeleiding die je krijgt, staat jouw herstel centraal. RIBW AVV biedt ondersteuning op allerlei levensgebieden. Van financiën tot een zinvolle invulling van je dag. En van huisvesting tot begeleiding bij verslaving. Hoop en perspectief: daar is onze begeleiding op gericht. We ondersteunen jou in het (leren) leven met je psychische kwetsbaarheid en om weer grip te krijgen op je leven. Zodat je het op hun jouw manier vorm kunt geven. Met (zelf)vertrouwen en hernieuwde levenslust.