Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS is een programma voor het vinden of behouden van werk speciaal voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. IPS gaat uit van het idee dat iedereen die wil werken, kan werken in een reguliere baan met daarbij passende begeleiding. Op basis van de voorkeuren en kwaliteiten van cliënten zoeken cliënten samen met een IPS-trajectbegeleider actief naar een passende baan of studie. Wij boeken er al goede resultaten mee: lees hieronder de verhalen van Alouis en Sermo.  

     

Waarom IPS?

IPS is het meest succesvolle en beproefde arbeidsre-integratie programma voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit succes werd aangetoond in vele nationale en internationale effectstudies. Daarnaast past een IPS-traject erg goed binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het gebruik van IPS

IPS wordt wereldwijd uitgevoerd en in Nederland door ongeveer 30 ggz-instellingen. Deze instellingen werken met de ggz-richtlijnen die steeds weer geactualiseerd worden. Op grond van de ruime evidentie is IPS sinds 2012 opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (Van Alphen, 2012) en in de richtlijn Arbeid en ernstige psychische aandoeningen (Van Weeghel e.a., 2013). Deze door het beroepsveld ontwikkelde en gedragen richtlijnen geven richting aan de invulling van ggz-zorg in Nederland. Naast de ggz-instellingen zijn ook steeds meer re-integratiebedrijven en gemeenten betrokken bij de uitvoering van IPS.

Herstelbenadering

IPS neemt het herstelperspectief als uitgangspunt. Werken en zorg gaan gelijk op. Dat sluit goed aan bij de sectoroverschrijdende ontwikkelingen in de zorg en de begeleiding in het sociaal domein. IPS past bij een integrale visie op behandeling, herstel en re-integratie. Hierbij werken ggz-instellingen, gemeenten en UWV, maar ook werkgevers en zorgverzekeraars steeds meer samen.

IPS bij RIBW AVV

De kracht van IPS schuilt in de begeleiding. Het is altijd maatwerk. De IPS-trajectbegeleider beschikt over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De trajectbegeleider kent de kandidaat en denkt mee over een passende baan of studie. Onze trajectbegeleiders werken samen met andere deskundige partijen, zoals UWV, gemeente of werkgeverservicepunt. Alles is gericht op een succesvolle loopbaan.

Is uw interesse gewekt?

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft een continue vraag naar werkplekken. We bespreken graag welke mogelijkheden voor participatie- en integratiewerkplekken er zijn binnen uw bedrijf.

Mail naar: IPS@ribwavv.nl of bel: 026-4424236.
Voor meer informatie over IPS kijk op www.werkenmetips.nl.

Zelf aan de slag met een IPS-traject? 

Bespreek met je persoonlijk begeleider jouw wensen en vragen rond werk of opleiding. Vervolgens kijk je samen met een IPS-trajectbegeleider welke stappen je zet. Wil je bijvoorbeeld eerst een studie volgen of ga je meteen op zoek naar een baan? Het is allemaal mogelijk. Wanneer je een baan hebt gevonden, blijft jouw trajectbegeleider in beeld om jou, je werkgever en je collega’s te ondersteunen.