Waar werkt u aan samen met RIBW AVV?

De specialistische begeleiding die u krijgt van RIBW AVV, staat helemaal in het teken van uw herstel. We werken daaraan met behulp van uw persoonlijke plan. Daarin staan uw persoonlijke doelen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken of gezondheid.  

Wat is herstel?

Herstellen is niet hetzelfde als genezen. ´Genezen´ betekent  helemaal beter worden. 'Herstel' betekent dat u leert hoe u - met of zonder uw aandoening - een zo prettig mogelijk leven kunt leiden. En dat u ontdekt wat uw leven zin geeft en de moeite waard maakt. Dat kan door persoonlijk te groeien en uw vaardigheden te ontwikkelen. Uw beperkingen raken dan steeds meer op de achtergrond.

Persoonlijk plan

Samen met uw persoonlijk begeleider stelt u een persoonlijk plan op. U heeft hierbij zelf de regie: u bepaalt uw wensen en behoeften en legt de doelen vast die u daarvoor op de korte en lange termijn wilt halen. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van: 

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Gedurende de periode dat u begeleiding krijgt van RIBW AVV, werkt u samen met uw persoonlijk begeleider aan het bereiken van deze doelen. Regelmatig bespreekt u tijdens een evaluatiegesprek met uw begeleider de stappen die u maakt en of uw doelen nog actueel zijn. En als het nodig is past u samen uw doelstellingen aan.

Begeleiding bij werken, leren en meedoen

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor herstel. Daar is onze begeleiding op gericht. Om dit te bereiken, helpt uw persoonlijk begeleider u om uw kracht, kwaliteiten en talenten te ontdekken. Wat ‘meedoen’ in de maatschappij inhoudt, verschilt per persoon. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan wijkactiviteiten, vrijwilligerswerk doen, een leerwerkplek zoeken of uiteindelijk betaald werk gaan doen. Bij RIBW AVV werken we nauw samen met verschillende organisaties die er graag voor zorgen dat u ergens aan de slag kunt. Voorbeelden zijn:  vrijwilligersorganisaties, opleidingscentra, activiteitencentra en zorgboerderijen. U kunt de verschillende mogelijkheden bespreken met uw begeleider.