ZO is onze visie op herstel

De aanpak van RIBW AVV is gericht op uw herstel en eigen kracht, zodat ook u zich (weer) thuis voelt in de samenleving.  U maakt daarin uw eigen keuzes. ‘Zelf’ en ‘Ontwikkeling’ (ZO) zijn daarvoor twee belangrijke ingrediënten.

Kies uw eigen richting

ZO staat voor de richting die u kiest om tot herstel te komen en om zelfstandig te kunnen leven en participeren in de maatschappij. ZO gaat over het leiden van een betekenisvol leven. U ontdekt wat uw mogelijkheden en talenten zijn en hoe u deze kunt inzetten voor uw herstel. U hebt de regie, uw begeleider inspireert. ZO wordt gerund door professionele ervaringsdeskundigen die zelfhulp stimuleren in onder meer herstelcursussen.

Herstelcursussen

Tijdens een herstelcursus zet u zich onder begeleiding van een ervaringsdeskundige trainer actief in voor uw herstel. Het (her)ontdekken van uw persoonlijke kwaliteiten en het delen van uw ervaringen staan hierbij centraal. Ook schenken we aandacht aan (zelf)stigma, zoals ‘het wordt nooit meer wat’ of ‘ik kan het niet’. Een voorbeeld is de WRAP (Wellness Recovery Action Plan). In deze training ontwikkelt u een persoonlijk plan met acties die u in uw dagelijks leven kunt gebruiken. Wilt u zich inschrijven voor een cursus? Lees meer op: zo.ribwavv.nl

Activiteiten en bijeenkomsten

Regelmatig organiseren de ZO-ambassadeurs in de verschillende regio’s van RIBW AVV kleinschalige activiteiten en bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een filmavond, wandeling of groepsgesprek. Tijdens deze bijeenkomsten staan de thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen dingen te ondernemen werkt u actief aan uw herstel. Meer informatie is te vinden op: zo.ribwavv.nl.