Herstelondersteunende begeleiding met SRH

RIBW AVV werkt herstelondersteunend. Dat betekent dat RIBW AVV cliënten helpt te leren waar hun kwetsbaarheden en talenten liggen. Dit gaat volgens de methodiek van Steunend Relationeel Handelen.

Het verschil tussen aanbodgerichte begeleiding en herstelgerichte begeleiding

Aanbodgerichte hulpverlening richt zich op het probleem van de cliënt. Bij herstelgerichte ondersteuning is het individuele herstelproces leidend. Dit houdt in dat RIBW AVV niet alleen kijkt naar iemands aandoening, maar naar alle levensgebieden. Wat speelt er, wat is uw verhaal en waar zou u graag verandering in willen brengen? Elke cliënt heeft zijn eigen mogelijkheden voor herstel. Het is onze uitdaging om te zorgen dat cliënten die zelf ook gaan zien.

Meerwaarde van herstelgericht werken volgens SRH

De meerwaarde van SRH is dat het mensen helpt ontdekken wat hun kracht en mogelijkheden zijn. SRH gaat uit van presentie- en krachtgericht werken: wij helpen cliënten om hun plek in de samenleving weer in te nemen, ook al hebben ze een psychische kwetsbaarheid. We stimuleren hen om mee te doen aan activiteiten in de wijk: de bibliotheek bezoeken, vrijwilligerswerk doen of een andere dagbesteding zoeken. We kijken samen met de cliënt wat mogelijk en wenselijk is. Ons motto: je hebt een kwetsbaarheid, maar we gaan uit van je kracht.

Specialistische begeleiders

Herstelgerichte ondersteuning krijgt u van specialistische begeleiders. Zij hebben een achtergrond in maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) of sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). Binnen RIBW AVV krijgen ze aanvullende training in de methodiek Steunend Relationeel Handelen (SRH). Ze bouwen aan een waardevolle en persoonlijke relatie met cliënten om hen optimaal te ondersteunen en te inspireren.

Meer weten over begeleiding bij RIBW AVV? 

Bekijk dan deze animatie