Begeleiding bij RIBW AVV

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. We zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Samen met de cliënt werken we aan verbetering op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, leren en vrije tijd. We gaan daarbij altijd uit van de kracht en mogelijkheden van de cliënt.

Herstel als kern van de ondersteuning

Herstel betekent dat de cliënt leert waar zijn kwetsbaarheden en talenten liggen. En hoe hij deze het beste in kan zetten. Met specialistische begeleiding helpen we de cliënt zo snel mogelijk de regie te nemen over zijn eigen herstelproces, zodat hij weer een volwaardige plek in de samenleving krijgt. Met alle dingen die hierbij belangrijk zijn. De begeleiding is altijd tijdelijk, zo kort als mogelijk en doelgericht. We helpen in de thuissituatie, maar als dat nodig is ook in een beschermde omgeving. De cliënt krijgt een eigen persoonlijk plan die de basis vormt van de ondersteuning.

Begeleiding

Wij bieden onze begeleiding zo kort als mogelijk en lang als nodig. Dit kan variëren van specialistische begeleiding voor een aantal maanden tot jarenlange specialistische begeleiding thuis of in een beschermde omgeving. Waar cliënten de begeleiding ook krijgen, deze is altijd gericht op herstel. We ondersteunen hen bij het terugkrijgen van de regie, zodat ze (weer) kunnen meedoen in de samenleving. Denk daarbij aan:

  • het versterken van uw sociale netwerk
  • het voeren van een huishouden
  • omgaan met financiën

Participatiemogelijkheden

Deelnemen aan de samenleving zorgt dat de cliënt er weer bij gaat horen. Daarom bieden we allerlei activiteiten en voorzieningen die cliënten weer laten meedoen. Dit gaat van laagdrempelige activiteiten in de wijk tot (leer)werkmogelijkheden. Dit doen we in samenwerking met andere (zorg)organisaties.