Herstelondersteunende begeleiding

Het herstelproces van onze cliënten staat centraal in de werkwijze van RIBW AVV. Deze werkwijze is gebaseerd op onze methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). Herstel betekent dat cliënten leren herkennen waar hun eigen kwetsbaarheden en talenten liggen. Zo krijgen ze weer de regie over hun eigen leven.

Waarom rehabilitatiemethodieken?

Veel mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben een klein sociaal netwerk, beschikken over weinig materiële hulpbronnen en vervullen een beperkt aantal maatschappelijke rollen. Hoewel zij veelal dezelfde levenswensen hebben als ieder ander, is het voor hen veel moeilijker om deze te realiseren. Rehabilitatiemethodieken ondersteunen cliënten bij het kiezen, krijgen en behouden van gewenste sociale rollen. Uitgangspunt hierbij zijn de doelen die de cliënt zelf wil bereiken.

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Een bekende en veel toegepaste rehabilitatiemethodiek in Nederland is het Steunend Relationeel Handelen (SRH). De methodiek is gericht op het ondersteunen van cliënten in hun herstel- en ontwikkelingsproces. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt als met zijn psychische beperkingen. Tijdens het herstelproces krijgt de cliënt de mogelijkheid talenten en eigen kracht verder te ontwikkelen. Dit met het doel de kwaliteit van leven te verbeteren. SRH is een integrale rehabilitatiebenadering, wat betekent dat de cliënt als mens in zijn geheel centraal staat. Er wordt samen met de cliënt gewerkt aan: het realiseren van zijn wensen, leren omgaan met zijn kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van de sociale omgeving. De methodiek is bewezen effectief. Het is een krachtige, beperkte en overzichtelijke methode waarbij de basishouding gebaseerd is op: ‘er zijn’ voor de cliënt, en dat binnen een gelijkwaardige relatie. De afgelopen jaren heeft de methode zich ontwikkeld onder invloed van nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke bewegingen, vooral de herstelbeweging, krachtgericht werken en presentie zijn belangrijke invloeden. 

Herstelondersteunende begeleiding in de praktijk

RIBW AVV geeft op verschillende manieren invulling aan herstelondersteunende begeleiding. Zo ondersteunen we activiteiten die herstel en eigen regie bij cliënten bevorderen.  

ZO
ZO is opgericht om het herstelondersteunend handelen van cliënten en medewerkers te vergroten. 'Zelf' en 'Ontwikkeling' zijn twee belangrijke ingrediënten voor herstel. ZO symboliseert de eigen koers die iedere cliënt kiest om tot herstel te komen en zelfstandig te kunnen leven en participeren in de maatschappij. 

Zelfhulp
Zelfhulp draagt bij aan herstel. Het versterkt het zelfregisserend vermogen en helpt mensen om zich te ontworstelen aan zelfstigma. Zelfhulp bieden we zoveel mogelijk in de wijk aan, verzorgd door ervaringsdeskundigen uit de lokale gemeenschap. 

Participatie is nodig voor herstel
Participatie is belangrijk voor herstel. Herstel betekent een zelfredzaam leven leiden, op basis van eigen mogelijkheden. Participatie, sociaal en arbeidsmatig, is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van onze begeleiding. We bieden in alle regio's inloopmogelijkheden voor cliënten en zetten RIBW-kwartiermakers in om participatie in de wijk te bevorderen. We werken samen met gemeenten, zorg- en welzijnspartijen, ondernemers en scholen aan een breed palet van participatiemogelijkheden.   

Inzet van ervaringsdeskundigen
In het werken aan herstel spelen ervaringsdeskundigen een steeds grotere rol. De inzet van mensen die zelf ook een dergelijk proces hebben meegemaakt heeft een gunstig effect op het herstel. Het geeft steun, hoop en perspectief voor de toekomst. Bij RIBW AVV werken ervaringsdeskundige medewerkers. Ervaringsdeskundigen zijn van toegevoegde waarde op de werkvloer. Het zijn bruggenbouwers tussen medewerkers met een psychische aandoening en werkgevers.