Met wie werkt RIBW AVV samen?

Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend. Alleen als alle partijen rond een cliënt goed met elkaar samenwerken, kunnen we zowel de beste als meest resultaatgerichte zorg leveren. Daarom werken we nauw samen met cliënten, hun familie, gemeenten en partners in wonen, zorg en welzijn. We denken in netwerken en het verbinden daarvan.

De rol van RIBW AVV

Op basis van ieders kerncompetentie zoeken we intern en extern de samenwerking op met onze partners: de behandel-ggz, (generieke) begeleiding vanuit het wijkteam, welzijnsorganisaties en het informele netwerk. Daarbij willen we als RIBW AVV de functie vervullen van verbindende schakel in de keten, waarin elke partij haar eigen kerncompetentie inbrengt. In de zorgketen werken we gelijktijdig samen aan duurzaam herstel van de cliënt. We zijn ervan overtuigd dat we door deze integrale focus meer herstel bereiken. Door horizontaler samen te werken, herstelt de cliënt eerder en beter in bij voorkeur de eigen omgeving. Krachten worden effectief en maximaal gebundeld. Het resultaat? De best passende zorg voor de laagste kosten.

Met wie werkt RIBW AVV samen?

Onze begeleiders werken samen met maatschappelijke partijen (waaronder de wijkteams van gemeenten), ketenpartners en het informele netwerk (onder meer familie, vrienden, buren, vrijwilligers). Hierbij hebben we speciale aandacht voor de samenwerking met Fact-teams en POH GGZ, schuldhulpverlening en kwartiermakers, vrijwilligers en woningcorporaties. Elke partij heeft zijn eigen rol in het herstel van de cliënt.