Wat is het doel van de begeleiding?

Kwetsbare mensen begeleiden van wie het leven door psychiatrische of psychosociale problemen ontregeld is geraakt. Dat doet RIBW AVV. Wij begeleiden cliënten op een specialistische manier op weg naar herstel. Dat doen we bij voorkeur thuis of, als dat nodig is, in een beschermde omgeving. Het doel van onze specialistische begeleiding is dat onze cliënten weer grip krijgen op hun eigen leven en kunnen meedoen in de samenleving.

Kortdurend en tijdelijk

RIBW AVV biedt optimale begeleiding aan cliënten, gericht op duurzaam herstel en participatie. De bedoeling is een cliënt inzicht te geven in zijn eigen mogelijkheden, kracht en talenten. De specialistische begeleiding is altijd kortdurend en tijdelijk van aard, maar duurt zo lang als nodig is.

Regie bij de cliënt

Binnen de ggz ligt de nadruk steeds meer op eigen regie. Cliënten moeten zelf en proactief beslissingen nemen over de manier waarop zij hun leven willen leiden. Dit leidt tot grotere zelfredzaamheid en het vermogen om dingen zelf te doen, waar nodig met specialistische begeleiding. Daarbij krijgt zelfmanagement – het zelf uitvoeren van zorgtaken of delen ervan met technologische ondersteuning – steeds meer aandacht.

Versterken van het netwerk

Samenwerken met andere zorgpartners is voor ons vanzelfsprekend. We zijn ons er meer dan ooit van bewust dat we onze dromen alleen realiseren in samenwerking met elkaar: met onze cliënten, financiers, partners in zorg en welzijn, en wijkbewoners. Het herstelproces is steeds gericht op het versterken van het netwerk met familie, vrienden, lotgenoten, vrijwilligers, collega’s, buren en wijkbewoners. Zo kan, waar mogelijk, professionele begeleiding snel worden afgeschaald en het informele netwerk worden ingezet. Daardoor kan de cliënt optimaal gebruikmaken van zijn eigen netwerk.