‘We willen kwetsbare en zelfstandige burgers samenbrengen’

Regio Wageningen – Jarenlang organiseerde RIBW AVV zelf de dagbesteding. Om cliënten te stimuleren extra stappen te zetten op de participatieladder, verhuisde de dagbesteding naar Stadsatelier Ons Huis in Wageningen. Stadsatelier Ons huis is een initiatief van welzijnsorganisatie Solidez. Sinds de verhuizing hebben cliënten ook daadwerkelijk meer stappen op de participatieladder gezet.

Op zoek naar een partner

Begeleider Jolijn (RIBW AVV) was actief betrokken bij de overgang van de dagbesteding naar Solidez. ‘We wilden onze cliënten meer mogelijkheden bieden om buiten hun beschermde omgeving te participeren. Toen we op zoek gingen naar een partner, kwamen we al snel uit bij Solidez die ook creatieve dagbesteding verzorgt.’ Welzijnswerker Melitta (Solidez) was blij met de aanvraag: ‘Het past uitstekend binnen onze visie en de ontmoetingsfunctie van ons wijkcentrum. We willen kwetsbare en zelfstandige burgers samenbrengen. Zo leren ze elkaar beter kennen en begrijpen.’

Zorgvuldige overgang

Voor cliënten was het een spannende stap, daarom is de overstap zorgvuldig verlopen. Jolijn: ‘In het begin was ik vier dagen bij de groep aanwezig. Op datzelfde moment werden de activiteitenbegeleiders van Solidez ingewerkt en leerden ze de groep kennen. Dori: ‘Ik ben naast mijn werk als thuisbegeleider bij mensen met een psychiatrische aandoening aan de slag gegaan als activiteitenbegeleider. Omdat de cliënten het spannend vonden om met andere bezoekers aan één tafel te zitten, hebben we eerst een aparte groepstafel gemaakt voor RIBW AVV-cliënten.’ Jolijn vult aan: ‘In de eerste week hebben we zelfs de tussenwand half dichtgedaan. Toen de mensen steeds meer gewend raakten, heb ik mijn dagdelen afgebouwd en gingen Dori en haar collega’s meer werken.’

Nauw contact

‘Ik heb wel kennis en ervaring met mensen met een psychiatrische aandoening,’ vertelt Dori. ‘Maar niet zo specialistisch als RIBW AVV-medewerkers dat hebben. Jolijn en ik hebben daarom veel gesprekken gevoerd waaruit ik geleerd heb hoe ik nog beter met de cliënten kan omgaan.’ Om de samenwerking goed te laten verlopen is ook geïnvesteerd in goede communicatielijnen. Melitta: ‘Als het nodig is, nemen we direct contact op met de persoonlijke begeleiders van de cliënten die hier komen. En andersom weten zij ons ook te vinden.’

Werkwijzen op elkaar afgestemd

‘Ook onze werkwijzen zijn op elkaar afgestemd,’ vertelt Jolijn. ‘We hadden andere invalshoeken. Bij RIBW AVV zijn we gewend om vraaggericht te werken, terwijl Solidez uitgaat van haar creatief dagbestedingsaanbod.’ Melitta vult aan: ‘Ik vond in eerste instantie dat cliënten iets creatiefs moeten leren, dus het was wennen als ik zag dat een cliënt een kleurplaat maakte. Nu weet ik dat het voor sommige cliënten al een hele prestatie is om te komen.’

Genieten van gezelligheid

Cliënt Maarten komt het liefst zo vaak mogelijk. ‘In het begin moest ik wennen, maar nu vind ik het fijn hier. Voorheen kon ik drie keer per week een paar uur komen. Nu kan ik elke dag terecht en mag ik langer blijven.’ Hij geniet het meest van de gezelligheid: ’Ik vind het ook fijn om met ander mensen te praten die ik nog niet ken.’

Geïnterviewden: Melitta Steenhuis (locatiemanager Solidez), Dori Verbruggen (activiteitenbegeleider Solidez), Jolijn Bosman (begeleider) en Maarten (cliënt).