Voor wie is RIBW AVV bedoeld?

Als u een specialistische partner zoekt die u kan helpen bij de begeleiding van een cliënt met een psychiatrische van psychosociale problematiek, dan staat RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) voor u klaar. Wij begeleiden u samen om van 11 jaar ambulante begeleiding te begeleiden bij begeleiding in een nederige woonsetting.

jeugd

Sommige kinderen krijgen te maken met een psychiatrische of psychosociale aandoening. Denk aan een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), ADHD, schizofrenie of een stemmingsstoornis. Om te laten leren en een zelfstandig leven leiden, laten doen, krijgen, krijgen, krijgen van RIBW AVV. RIBW AVV over specialistische kennis en voorzieningen. Peridenijdsfase krijgen ze competentie- en ontwikkelingsgerichte begeleiding op maat.

Volwassenen

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt volwassenen met een psychiatrische aandoening van ernstige psychosociale problemen, bij wonen, werken en leven. De bemees ambulante plaats van in een beschermde omgeving. Ook zijn er kansen voor kortdurend verblijf. Met onze herstelgerichte expertise leren hun de controle over hun eigen leven terug te nemen en leren ze hoe ze weer mee kunnen in de maatschappij. Cliënten voeren zelf de regie over de begeleiding.

Mensen met een specifieke zorgvraag

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen met een psychiatrische diagnose in een diagnose van een bijzondere fase in het leven, waardoor hun zorgvraag specifiek is geworden:

  • ouderen met een intensieve verzorgingsbehoefte
  • asielzoekers met psychiatrische problematiek
  • mensen hebben een forensisch psychiatrische diagnose gesteld
  • (voormalige) dak- en thuislozen
  • mensen met autisme (ASS)
  • mensen ontmoetten korsakov
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • doven en slechthorenden

Download hier het  document met uitgebreidere informatie  over alle doelgroepen van RIBW AVV met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Wilt u meer weten? Neemt u  contact op  met ons op.