Voor wie is RIBW AVV bedoeld?

Als u een specialistische partner zoekt die u kan helpen bij de begeleiding van een cliënt met een psychiatrische of psychosociale problematiek, dan staat RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (AVV) voor u klaar. Wij werken graag met u samen om iedereen vanaf 16 jaar ambulante begeleiding en herstelgerichte ondersteuning (begeleid of beschermd wonen) te bieden.

Jeugd

Sommige kinderen krijgen te maken met een psychologische of psychosociale aandoening. Denk aan een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), ADHD, schizofrenie of een stemmingsstoornis. Om hiermee te leren omgaan en een volwaardig leven te kunnen leiden, kunnen ze begeleiding krijgen van RIBW AVV. Voor verschillende leeftijdsgroepen beschikt RIBW over specialistische kennis en voorzieningen. Per leeftijdsfase krijgen ze herstel- en ontwikkelingsgerichte hulp op maat.

Volwassenen

RIBW AVV ondersteunt en begeleidt volwassenen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, bij wonen, werken en leven. De begeleiding vindt meestal ambulant, aan huis plaats. Als dat niet kan, zijn er mogelijkheden voor een kort verblijf of wonen in een beschermde setting. Met onze herstelgerichte expertise leren cliënten de controle over hun eigen leven terug te nemen en leren ze hoe ze weer mee kunnen in de maatschappij. Cliënten voeren zelf de regie over de begeleiding.

Mensen met een specifieke zorgvraag

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met een andere diagnose of een bijzondere fase in het leven, waardoor hun zorgvraag specifiek is geworden:

  • Jongvolwassenen (18-25 jaar)
  • Ouderen met een intensieve(re) verzorgingsbehoefte
  • Asielzoekers
  • Mensen vanuit het forensisch psychiatrische circuit
  • Mensen met een autistische stoornis (ASS)
  • Mensen met korsakov
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Doven en slechthorenden
  • Dak- en thuislozen

Download hier het  document met uitgebreidere informatie over alle doelgroepen van RIBW AVV met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Wilt u meer weten? Neem dan  contact met ons op.