Maatschappelijk verantwoord ondernemen: collega’s met karakter

Op weg naar herstel zijn al onze cliënten gebaat bij een zinvolle invulling van hun dagelijkse leven. Een invulling die past bij hun niveau, maar ook bij hun talenten en ambities. Samen met ondernemers, organisaties en instellingen creëert RIBW AVV uitdagende en prikkelende participatiemogelijkheden voor cliënten.

Het belang van participatie van cliënten

Meedoen in de maatschappij is voor mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid niet vanzelfsprekend. RIBW AVV ondersteunt cliënten om mee te doen naar vermogen en om een volwaardige plek in de samenleving te vinden. Sociale en arbeidsparticipatie zijn belangrijk voor hun herstel. Door te participeren zijn zij meer dan alleen cliënt, maar ook collega, kennis en consument. Cliënten krijgen de regie over hun leven weer terug door hun eigen kracht en talenten in te zetten.

Samenwerking met ondernemers

Participatiemogelijkheden bij organisaties bieden cliënten de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en mee te doen. Veel ondernemers hebben met RIBW AVV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Zij bieden cliënten een tijdelijke (leer-)werkplek en krijgen daar een gemotiveerde kracht voor terug. Cliënten zoeken zelf met ondersteuning van hun begeleider naar een plek die past bij hun interesses, talenten en doelen. Een plek waar ze uitgedaagd worden om te ondernemen en waar ze mogen leren.

Goede redenen om een cliënt te helpen

Ook voor u is het zinvol om kwetsbare mensen te ondersteunen bij participatie:

  • Het aan het werk helpen van een cliënt past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijdragen aan de ontwikkeling van iemand anders geeft betekenis en zin.
  • U voldoet aan de banenafspraak binnen de Participatiewet. Organisaties met meer dan 20 werknemers zijn verplicht om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De begeleiding van RIBW AVV

Hebt u als ondernemer plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan doen we er bij RIBW AVV alles aan om u daarin zo veel mogelijk te ‘ontzorgen’. Uitgangspunt voor de begeleiding is het maken van een match tussen de droom van de cliënt en de ambitie van u als ondernemer. We zoeken bijvoorbeeld samen met u naar de mogelijkheden voor een maatwerkplek. Wanneer een cliënt wordt geplaatst, treden we op als intermediair tussen u en de cliënt. Ook ondersteunen we op de werkvloer en beantwoorden we uw vragen over van wet- en regelgeving.

Talenten ontwikkelen in stappen: de participatieladder

Mensen kunnen op verschillende niveaus deel uitmaken van de maatschappij. Voor de een is het een grote stap om uit de veiligheid van het eigen huis te komen en mee te doen aan een activiteit in een wijkcentrum. Iemand anders is klaar voor vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Op de participatieladder onderscheiden we zes treden die de ontwikkeling van cliënten zichtbaar maken:

  1. de eerste stap naar activiteiten vanuit isolement
  2. sociale contacten buitenshuis
  3. deelname aan georganiseerde activiteiten
  4. onbetaald werk
  5. betaald werk met ondersteuning
  6. betaald werk

Elke trede is bovendien gekoppeld aan een werkniveau, van basisonderwijs tot universiteit. Zo kan de cliënt samen met de werkgever vaststellen naar welke trede en welk niveau hij wil toegroeien. En welke tussenstappen daarvoor nodig zijn. Zo ontwikkelen cliënten zich stap voor stap naar het gewenste niveau. De participatiegraad van cliënten is dankzij de ladder bijna 100%: elke cliënt participeert op passend niveau.

Wilt u ook een (leer-)werkplek aanbieden?

RIBW AVV is altijd op zoek naar uitdagende en leuke (leer-)werkplekken. Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen en uw ambitie verbinden aan de droom van onze cliënten? Neem dan contact op met RIBW AVV.