Hoe begeleidt RIBW AVV?

Herstel is voor iedere cliënt een uniek proces. Als specialist in herstelondersteunende begeleiding gaat RIBW AVV uit van de kracht en mogelijkheden van cliënten en stimuleren we hen om weer deel uit te maken van de samenleving. Daarmee vinden zij hun waardigheid, maatschappelijke rol en levenslust terug. Het herstelproces van cliënten staat centraal in onze werkwijze.

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

De specialistische begeleiding van RIBW AVV is gebaseerd op onze beproefde methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). Deze methode is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënten. Hun wensen, mogelijkheden en sterke kanten staan hierbij altijd voorop. Onze aanpak is gericht op herstel, eigen kracht en ervaringsdeskundigheid. Herstel betekent dat cliënten hun eigen kwetsbaarheden en talenten ontdekken, waardoor ze de regie terugkrijgen over hun leven.

We richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de sociale omgeving van de cliënt. Elke cliënt werkt met een eigen persoonlijke begeleider en volgens een persoonlijk plan. Daarin staan alle doelen die de cliënt op korte en lange termijn wil bereiken. Dit kunnen doelen zijn op alle levensgebieden. Ten minste eens per 12 weken worden de doelen en de begeleiding door cliënt en begeleider geëvalueerd. Tijdens de evaluatie leggen zij samen vast welke doelen behaald zijn. Als het nodig is, passen zij het persoonlijke plan aan.

Werken vanuit het hart van de regio

Wij stimuleren en faciliteren cliënten om zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te herstellen. In onze regio’s werken we hiervoor vanuit het spinmodel. Dit betekent dat wij in het hart van elke regio ons regiokantoor hebben. Direct daar omheen bevinden zich onze woningen met intensieve specialistische begeleiding en bij voorkeur de inloop. In de daaropvolgende cirkel wonen onze cliënten zelfstandig en ontvangen ze van ons ambulante specialistische begeleiding. Door toepassing van het spinmodel in onze 13 regio’s zijn wij altijd 24 uur per dag beschikbaar en dichtbij. Daarnaast verbinden wij door dit model onze begeleiding met lokale voorzieningen en participeren wij in het lokale netwerk.