Begeleiding bij participatie

RIBW AVV ondersteunt u om mee te doen naar vermogen en een volwaardige plek in de samenleving te vinden. U hebt kent de regie. We gaanjes uit van uw kracht en kwaliteiten en activeren u bij het zetten van nieuwe stappen in uw herstel. Zo krijgt u de kans om te groeien, te groeien en mee te doen.

Waarom participatie?

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Dat betekent betrokken blijven bij wat er in de maatschappij gebeurt, uw dag op een zinvolle manier invullen en doen aan activiteiten in de samenleving. Dat helpt u om de draad van het leven te pakken en vast te houden. Het levert een belangrijke bijdrage aan uw herstel. Als u werk van activiteiten doet waar u goed in bent en die u leuk vindt, heeft u altijd iets om te zeggen en om met anderen over te praten. U legt nieuwe contacten en leert nieuwe dingen. Door uw steentje bij te dragen, voelt u zich beter en groeit uw zelfvertrouwen. RIBW AVV ondersteunen, under meer with the participatieladder .

Meedoen naar vermogen

Samen met lokale zorgpartners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en werkgevers organisatie en evenementen we prikkelende en uitdagende activiteiten, die passen bij uw persoonlijkheid en uw ambities. Dit kunnen sportieve activiteiten in de wijk zijn, maar ook activiteiten, geïndiceerde dagbesteding van (betaald) werk.