Begeleiding bij participatie

RIBW AVV ondersteunt u om mee te doen naar vermogen en een volwaardige plek in de samenleving te vinden. We gaan in onze werkwijze dan ook uit van uw krachten en kwaliteiten. Daarnaast activeren we u bij het zetten van nieuwe stappen in uw herstel. Zo krijgt u de kans om te groeien en mee te doen in de samenleving.

Waarom participatie?

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Dat betekent betrokken blijven bij wat er in de maatschappij gebeurt, uw dag op een zinvolle manier invullen en meedoen aan activiteiten in de samenleving. Dat helpt u om de draad van het leven op te pakken en vast te houden. Het levert een belangrijke bijdrage aan uw herstel. U legt nieuwe contacten en leert nieuwe dingen. Door uw steentje bij te dragen, voelt u zich beter en groeit uw zelfvertrouwen. RIBW AVV ondersteunt hierbij, onder meer met de participatieladder

Meedoen naar vermogen

Samen met lokale zorgpartners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en werkgevers organiseren we evenementen en prikkelende en uitdagende activiteiten, die passen bij uw persoonlijkheid en uw ambities. Dit kunnen sportieve activiteiten in de wijk zijn, maar ook activiteiten, dagbesteding of een opstap naar (betaald) werk.