Informatie en ondersteuning voor naasten

Als naaste van mensen met een psychische kwetsbaarheid komt er veel op je af. Dingen waar je de cliënt en anderen misschien niet mee lastig wilt vallen. Uit onderzoek weten we dat het wel belangrijk is om kennis te hebben over de aandoening en aandacht voor jezelf te hebben. Er is gelukkig veel informatie beschikbaar over psychische aandoeningen, de gevolgen hiervan voor het leven van de cliënt, maar ook voor zijn omgeving. Kijk in onderstaand overzicht of er wat bij staat voor jou. 

Familieverenigingen
'Naasten in kracht' is een startpagina met informatie voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier vind je informatie over psychische aandoeningen, ervaringsverhalen en tips voor naasten. De website is een initiatief van een aantal familieverenigingen voor naasten. Deze verenigingen zijn zowel landelijk als in de regio’s actief: ze komen op voor de belangen van naasten. Ze geven (digitale) informatie, geven nieuwsbrieven uit, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, belevingscircuits en cursussen. Helaas zien we dat de drempel om naar een familievereniging te gaan vaak hoog is. Maar naasten die zich toch hebben aangemeld  voor een activiteit, zijn vaak blij dat ze zijn gegaan, andere naasten ontmoet hebben en hebben spijt dat ze dit niet eerder gedaan hebben.

Cursussen
GGZ-instellingen organiseren vaak cursussen voor naasten. In onze regio worden voor naasten van mensen die bij hen onder behandeling zijn, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Op onderstaande websites vind je meer informatie hierover:
Iriszorg
ProPersona
GGNet

Daarnaast organiseren gemeenten cursussen voor mantelzorgers. In onze regio organiseert Indigo cursussen voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Informatie en begeleiding voor kinderen
Ook voor kinderen die worden geconfronteerd met een psychische aandoening van een familielid worden cursussen georganiseerd en zijn er nuttige websites. Onder andere van KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen).