Familievertrouwenspersoon

Voor familie en andere naasten is het vaak niet makkelijk om betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische problematiek of verslavingsproblemen. Alle naasten van mensen die begeleid worden bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei kunnen steun krijgen van de familievertrouwenspersoon.

Wanneer ondersteuning vragen?
Je kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of je weet niet waar je moet zijn, hebt een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijg je de juiste persoon maar niet te pakken. Of is er sprake van een crisismaatregel of zorgmachtiging. In al deze situaties kun je ondersteuning vragen van een familievertrouwenspersoon.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?
De familievertrouwenspersoon geeft je informatie, denkt met je mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Ook kan de familievertrouwenspersoon je ondersteunen als verplichte zorg nodig is. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet;
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is;
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg;
  • informeert en ondersteunt bij een crisismaatregel of zorgmachtiging;
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars;
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling;
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht.

Geen verwijzing nodig
Als naaste kun je rechtstreeks een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de patiënt, begeleider of manager. De dienstverlening is gratis. Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan op de instelling zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Vertrouwelijk
Wat je de familievertrouwenspersoon vertelt is en blijft vertrouwelijk: hij heeft geheimhoudingsplicht. Zonder je toestemming geeft hij geen informatie door aan anderen. Ook niet aan je naaste of zijn/haar begeleider.

Contact met de familievertrouwenspersoon
Mark de Grauw (verbonden aan Zorgbelang)
Telefoon: 06-538 85 672
E-mail: markdegrauw@adviespuntzorgbelang.nl

Meer weten? 
Naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden, buren, .. ) die extra steun of informatie zoeken, kunnen terecht op de website: naasteninkracht.nl. Op deze website vind je informatie, tips, inspiratie en steun. 'Naasten in Kracht' is een initiatief van negen cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Ook in de regio Arnhem & Veluwe Vallei zijn familieorganisaties actief.