Familievertrouwenspersoon

Alle naasten van mensen die begeleid worden bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei kunnen steun krijgen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon steunt naasten bij het leggen en onderhouden van contact met begeleiders, hulpverleners en behandelaren. Ook wijst deze persoon je de weg in de geestelijke gezondheidszorg en geeft antwoord op jouw vragen over psychiatrische- of verslavingsproblemen en de behandelingen. De familievertrouwenspersoon van de RIBW Arnhem Veluwe Vallei is Lucia Leijten. Lucia zorgt ervoor dat je tegenover al deze partijen een gelijkwaardige gesprekspartner bent. Ook kun je bij haar terecht voor vragen over een zorgmachtiging of een crisismaatregel.

De familievertrouwenspersoon luistert, informeert en signaleert

De familievertrouwenspersoon:
- luistert naar je verhaal;
- geeft antwoord op je vragen;
- geeft je algemene informatie over de aandoening en onze begeleiding;
- steunt je in je contact met de begeleider of manager;
- bemiddelt als je het niet eens bent met de begeleiding;
- ondersteunt je bij het indienen van een klacht; 
- wijst je de weg naar lotgenotengroepen, cursussen en organisaties;
- brengt de problemen van naasten onder de aandacht van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. 

Vertrouwelijk
Wat je de familievertrouwenspersoon vertelt is en blijft vertrouwelijk: zij heeft geheimhoudingsplicht. Zonder je toestemming geeft zij geen informatie door aan anderen. Ook niet aan je naaste of zijn/haar begeleider.

Contact met de familievertrouwenspersoon
Je kunt Lucia Leijten bellen of mailen voor een afspraak. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Telefoon: 06 52 59 47 56
E-mail: l.leijten@familievertrouwenspersonen.nl 
Bereikbaar van 9.00-17.00 op: ma t/m woe, wisselend op do

Lucia is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Bij geen gehoor of op vrijdag kun haar rechtstreeks mailen of de advies- en hulplijn van LSFVP bellen op 0900-333222 van 9.00-17.00 uur. Hiervoor betaal je de gebruikelijke belkosten.

Meer informatie nodig over de LSFVP? Bekijk ook deze folder.

Lucia is sinds Januari 2020 familievertrouwenspersoon. Sinds kort voor de RIBW AVV maar ook voor andere organisaties zoals Iriszorg, Karakter, Leo Kannerhuis, Rijnstate en Tactus. Lucia werkt sinds de jaren 90 in de psychiatrie. Begonnen als maatschappelijk werker in de begeleiding en zorgbemiddeling. Later als indicatiesteller en beleidsmedewerker bij de RIBW N & R. Meest recent als POH GGz in een huisartsenpraktijk. 

Het samenwerken met naasten is volgens Lucia belangrijk voor de kwaliteit van de behandeling of de begeleiding. Daarbij heeft zij expliciet aandacht voor het welzijn van naasten die gelukkig steeds vaker op gezette tijden gevraagd worden om signalen en informatie te delen ten behoeve van het herstelproces van de cliënt. Dit laatste natuurlijk altijd met instemming van de cliënt.

Meer weten? 

Naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden, buren, .. ) die extra steun of informatie zoeken, kunnen terecht op de website: naasteninkracht.nl. Op deze website vind je informatie, tips, inspiratie en steun. 'Naasten in Kracht' is een initiatief van negen cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Ook in de regio Arnhem & Veluwe Vallei zijn familieorganisaties actief.