Welke kosten zijn er?

Voor Beschermd Wonen bij RIBW AVV heb je een beschikking van de gemeente nodig. De zorg wordt betaald vanuit de Jeugdwet (voor jongeren onder de 18 jaar) en de Wmo (voor volwassenen boven de 18 jaar). De gemeente vergoedt de begeleiding en ondersteuning door RIBW AVV vanuit deze wetten. Daarom kost onze zorg jou geen geld.

Kleding-, zak- en ander geld

Als je onder de 21 jaar bent en bij RIBW AVV woont, moeten je ouders jouw kosten van levensonderhoud betalen. Bijvoorbeeld de kosten van kleding, zakgeld, reis- en ontspanningsgeld (voor bijvoorbeeld sportclubs of andere hobby’s). Ook betalen je ouders de kosten van eventuele medicatie.

Eigen bijdrage

Als je 18 bent geworden, betaal je een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Meer informatie over deze verplichte eigen bijdrage vind je op www.hetcak.nl. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het innen van deze eigen bijdrage. Gemeentes bepalen hoe hoog de bijdrage is. Wil je weten hoe dit in jouw gemeente zit? Neem dan contact op met de gemeente.