Klachtenprocedure

Bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei gaan we zorgvuldig te werk. Desondanks kan er wel eens iets mis gaan. Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze regelingen. Of over het doen en laten van een van de medewerkers. Daarom hebben we een klachtenregeling* opgesteld. Als u een klacht heeft, zoeken we samen naar een oplossing.

De klachtenroute

  • Als u een klacht heeft, bespreekt u deze bij voorkeur eerst met de betrokkene.
  • Wanneer u er niet uitkomt, kan een gesprek volgen met de leidinggevende van de betrokkene.
  • De vervolgstap is contact met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen beide partijen tot er een oplossing is. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht eventueel voorleggen aan de klachtencommissie en/of naar een externe instantie gaan. Hier kunt u het klachtenformulier downloaden. Bij de klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht.

De klachtenfunctionaris

  • is onafhankelijk en onpartijdig;
  • geeft informatie en advies;
  • bemiddelt tussen de cliënt en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei;
  • geeft u advies over mogelijkheden om de klacht verder kenbaar te maken.

Hulp van cliëntenconsulent

Het is niet altijd gemakkelijk om een klacht in te dienen. U kunt zich daarom laten helpen door iemand die u vertrouwt. Ook kunt u de cliëntenconsulent om hulp vragen. Zij kan u helpen bij het indienen van de klacht maar kan u ook ondersteunen tijdens bemiddelingsgesprekken. De cliëntenconsulent is er om u te steunen.  

U kiest zelf

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei vindt het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Maar het is ook belangrijk dat u zelf kiest welke weg u bewandelt. Deze hoeft u niet te volgen. U kunt u bijvoorbeeld ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Wie is wie

Cliëntenconsulent
Marianne van der Heijden
06 - 51 49 93 29 / 026 - 442 42 36
E: m.vanderheijden@ribwavv.nl

Klachtenfunctionaris
Elsbeth Leppink
06 – 53 88 54 59
E: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

Meer weten 

Wilt u meer informatie over de klachtenroute? Klik dan hier
Wilt u een klacht indienen? U kunt het formulier hier downloaden. 
Wilt u meer lezen over het klachtenreglement? Dat kan hier
Wilt u de jaarverslagen van de klachtencommissie lezen? Kijk dan op deze pagina. 

*Deze klachtenregeling is door RIBW Arnhem & Veluwe Vallei samen met RIBW Nijmegen & Rivierenland opgesteld. Ook de klachtenfunctionaris werkt voor beide RIBW’s.