Aanmelden

Wil je je aanmelden voor ondersteuning of begeleiding van RIBW AVV? Dat gaat het makkelijkst als je de volgende stappen doorloopt.

Een beschikking aanvragen  

Als je bij RIBW AVV wilt wonen en van ons begeleiding wilt krijgen, dan heb je een beschikking nodig. Daarvoor meld je je aan bij het wijkteam in jouw woonplaats. In overleg met jou en je ouders bekijkt het wijkteam welke zorg en behandeling nodig is en geeft namens de gemeente een beschikking af. 

Eigen bijdrage CAK

Voor beschermd wonen, extramurale begeleiding en andere zorgvormen ben je een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage verschilt per zorgvorm en is mede afhankelijk van de financiering van deze producten. De hoogte van eigen bijdrage in de Wmo is namelijk anders dan de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz of in de Forensische zorg. Het innen en berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier vindt u meer informatie. 
Wij kennen geen aanvullende diensten en brengen hiervoor dan ook geen kosten in rekening.

Aanmelden bij RIBW AVV

Heb je een beschikking, dan kun je je aanmelden bij RIBW AVV door het invullen van heaanmeldformulier op de website.

Eerste gesprek

Als wij jouw aanmelding voor het wonen bij RIBW AVV hebben ontvangen, word je samen met je ouders of wettelijk vertegenwoordiger en je verwijzer uitgenodigd voor een eerste oriëntatiegesprek.

Plaatsingsgesprek

Ben je bij ons op de juiste plek, dan krijg je een plaatsingsgesprek. Dit gesprek is met onze orthopedagoog, de regiomanager van de regio Arnhem Jeugd en eventueel je persoonlijk begeleider van RIBW AVV. In dit gesprek bespreken we:

  • waarom jij bij RIBW AVV wilt wonen;
  • wat je wilt leren;
  • wat je gaat ontwikkelen en verbeteren in de eerste periode (hier maken we afspraken over);
  • hoe je ouders en je familie zo veel en goed mogelijk betrokken kunnen worden bij de begeleiding.

We zijn het eens over je begeleiding, en dan?

Na het plaatsingsgesprek is duidelijk welke ondersteuning voor jou wenselijk en zinvol is. Je krijgt bericht van ons over het vervolg. Als de ondersteuning en begeleiding daadwerkelijk start, stellen we samen met jou een persoonlijk plan op. Hierin leg jij je persoonlijke doelen vast. Die geven richting aan de invulling van de begeleiding.

Vooroverleg altijd mogelijk

Heb je vragen over RIBW AVV of over het aanmelden? Wij helpen je graag verder. Op werkdagen kun je ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 085 808 1344. Of je mailt ons via plaatsingen@ribwavv.nl (informatiepunt wonen en ambulante begeleiding). 

RIBW AVV werkt volgens de leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland.