Begeleiding bij RIBW AVV

RIBW AVV begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Als thuis wonen even geen optie is, biedt Beschermd Wonen bij RIBW AVV een oplossing. Samen met jou werken we dan aan jouw herstel. Jouw eigen kracht en mogelijkheden staan daarbij centraal.

Herstel als kern van de ondersteuning

Herstel betekent bij ons dat je leert wat je moeilijk vindt en wat je talenten zijn. En hoe je die kunt inzetten door uit te gaan van je eigen kracht. Als jij er klaar voor bent, werken we samen toe naar minder intensieve begeleiding en meer zelfstandigheid. Want bij RIBW AVV is begeleiding altijd doelgericht, tijdelijk en zo kort als mogelijk. 

Je eigen persoonlijk plan

Je krijgt een eigen persoonlijke plan, die de basis vormt van de ondersteuning. Je begeleider helpt je met de doelen die in jouw persoonlijke plan staan, zoals: 

  • beter omgaan met vrienden
  • zelfstandig wonen
  • invulling van vrije tijd

Begeleiding in een beschermende woonvorm

RIBW AVV heeft groepswoningen en eenpersoonswoonruimten. Je woont daar zo gewoon mogelijk met leeftijdgenoten, in een gewone buurt en gewone straat. Maar begeleiding en ondersteuning is altijd dichtbij. Wanneer je geen begeleiding meer nodig hebt, ga je terug naar huis of naar een andere woonplek.