Waar ga ik samen met RIBW AVV aan werken?

RIBW AVV kiest de plek en begeleiding die voor jou het meest geschikt zijn. Welke dat zijn, hangt af van je leeftijd en van wat je nodig hebt om zelfstandig te leren wonen. Hieronder lees je welke begeleiding en woonvorm passen bij welke leeftijd.

Instroom

Wanneer in je instroomt bij RIBW AVV krijg je een kamer in een woning met leeftijdsgenoten. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Je gaat aan de slag met je vaardigheden en je volgt trainingen. Daarnaast kun je, als het even niet zo goed met je gaat, extra begeleiding krijgen om weer sterk te worden. Eens in de drie maanden evalueer je samen met je begeleider hoe het gaat. Jullie bekijken of je weer naar huis kunt, of dat het beter is om door te stromen naar een woonvorm waar je meer zelfstandigheid krijgt.

Doorstroom

Wanneer je zelfstandiger wordt, krijg je meer verantwoordelijkheden. Je leert nieuwe vaardigheden die daarbij passen. De begeleiding is intensief en je werkt aan de modules uit het trainingsprogramma. In deze fase krijg je nog altijd 24-uursbegeleiding.

Uitstroom

Ben je klaar om op eigen benen te staan? Dan krijg je hier ondersteuning bij. Samen met jou werken we ernaar toe dat je zelfstandig gaat wonen. Met of zonder ambulante begeleiding. Het is helaas niet altijd makkelijk om een geschikte woning te vinden. Daarom kun je als jonge cliënt van RIBW AVV een 'kanskaart' krijgen. Hiermee heb je met voorrang recht op een zelfstandige woonruimte, met of zonder verdere begeleiding van ons. Dat heeft RIBW AVV zo met de woningcorporaties in Arnhem afgesproken. Als de stap naar zelfstandig op jezelf wonen nog te groot is, kun je terecht in een van de andere woonvormen voor 18+ in de regio’s van RIBW AVV.