School, werk en vrije tijd

School of werk

School of werk vinden wij erg belangrijk! Je bouwt hiermee aan je toekomst en het helpt je een zelfstandig bestaan op te bouwen. School of werk geeft ook structuur en een vaste daginvulling en dat is belangrijk om je goed te voelen. Als het nodig is, overlegt je persoonlijk begeleider met school of met je werkgever.

Vrienden en vrije tijd

We gaan ervan uit dat je over een paar jaar op eigen benen staat. Het is belangrijk dat je dan vrienden, vriendinnen en andere sociale contacten hebt op wie je kunt terugvallen als dat nodig is. We ondersteunen je daarom bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Dit doe je bijvoorbeeld door lid te worden van een hobby- of sportclub.