Wie we zijn

RIBW staat voor Regionale Instelling Beschermd Wonen. Bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei werken ongeveer 600 mensen. We bieden specialistische begeleiding aan circa 2.400 cliënten en werken daarbij nauw samen met onze netwerkpartners. 

Historie

RIBW AVV werd eind 1990 opgericht. De organisatie ontstond door een fusie van vier losse huizen in Arnhem en omgeving. RIBW AVV wilde mensen leren leven met hun psychische beperking en ze daarbij ondersteunen. Dat is nog altijd zo. RIBW AVV startte met minder dan 100 plaatsen voor cliënten die beschermd woonden. In de loop van de tijd is het aantal plaatsen en medewerkers gestaag toegenomen om de gewenste kwaliteit van zorg op maat te kunnen leveren. Tegenwoordig maken ruim 2.400 mensen gebruik van de ondersteuning van RIBW AVV op het gebied van wonen, werken en leven. Steeds vaker doen ze dat vanuit hun eigen woonsituatie.

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is een van de 24 Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nederland. Wij zijn een zelfstandige organisatie met een eigen werkgebied. Ons werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Ede, Wageningen, Rhenen, Westervoort, Renkum, Duiven, Doesburg, Rozendaal, Renswoude en Zevenaar.

Zelfstandig en deskundig

Alle medewerkers van RIBW AVV bieden professionele, menselijke begeleiding met onze kernwaarden als kompas. Ze zijn zeer betrokken bij het herstel van cliënten. Ons werk kenmerkt zich door grote zelfstandigheid en zichtbaar vakmanschap. Onze expertise stelt ons in staat om de juiste ondersteuning aan te bieden en aansprekende resultaten te laten zien in wat we doen. We motiveren de cliënt om de mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling te verkennen en te benutten.

Vanzelfsprekend samenwerken met partners

We zijn ons er meer dan ooit van bewust dat we onze dromen alleen kunnen realiseren in samenwerking met elkaar. Samenwerken met onze maatschappelijke partners is voor ons vanzelfsprekend. Ieder levert een bijdrage vanuit de eigen kerncompetentie. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot aantoonbaar betere resultaten. In samenspraak met elkaar zorgen we voor zekerheid, stabiliteit en ontwikkeling. Ons aanbod aan zorgdiensten, faciliteiten en voorzieningen is uitgebreid. Elke partij in het zorgverleningsproces doet waar hij goed in is. De kwaliteit van zorg neemt hierdoor toe en de kosten nemen af omdat de zorgeffectiviteit toeneemt. De medewerkers van RIBW AVV zijn de verbindende schakel in de samenwerking. Ze faciliteren, regisseren en brengen krachten en mogelijkheden bij elkaar.