Projecten

RIBW AVV organiseert verschillende projecten, vaak samen met partners. Zo ontwikkelen we woonconcepten die cliënten ondersteunen om zelfstandig te wonen. We geven een een greep uit de projecten die nu lopen.

Buurtcirkel: mensen voor elkaar

Nederland kent er inmiddels zo’n twintig: Buurtcirkels. De ‘cirkel’ is  een sociaal netwerk van negen tot twaalf mensen binnen een wijk die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. De buurtcirkelcoach stimuleert hen om elkaar te ondersteunen, zodat het leven in de wijk weer iets ‘gewoons’ is. Denk aan hulp bij de dagelijkse boodschappen, een helpende hand bij een lastige klus of het duwtje in de rug om mee te kunnen doen aan een buurtinitiatief. De cirkel vormt een informeel netwerk en zet mensen in hun kracht. Het maakt ze zelfredzaam. Voor RIBW AVV daarom een waardevol begeleidingsconcept. Het is de ambitie om in 2020 minimaal één Buurtcirkel in elke regio gerealiseerd te hebben. Lees hier meer over het project. 

Van plek naar stek: woonconcept zelfstandig wonen

RIBW AVV en Volkshuisvestiging Arnhem gaan een nieuw woonconcept zelfstandig wonen realiseren, voor kwetsbare burgers die nu nog Beschermd Wonen. Zij gaan zelfstandig wonen en krijgen hun eigen stek in de wijk. Zij krijgen daarbij ondersteuning van een of meer vrijwilligers en een professionele begeleider. Het doel hiervan is dat kwetsbare burgers leven en kunnen participeren in de wijk. Ze zijn actief in de buurt en hebben hier hun sociale leven. Soms is er een Buurtcirkel aan gekoppeld. RIBW AVV en Volkshuisvesting Arnhem werken al succesvol met elkaar samen rondom huisvestiging voor de cliënten die RIBW AVV begeleidt in uiteenlopende woonvormen en willen deze samenwerking uitbreiden naar deze specifieke doelgroep.