Privacy

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei streeft naar een zo goed mogelijke begeleiding en ondersteuning bij wonen, werken en leven. Om deze begeleiding en ondersteuning te bieden, beschikt RIBW AVV over persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving wordt behandeld. 

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen. Verder leest u in deze verklaring wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen over uw privacy. 

Bekijk hier de privacyverklaring.