Wat we doen

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan mensen die langere tijd psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen hebben bij het leven, werken en wonen in de maatschappij. Dit doen we in nauwe samenspraak met onze cliënten, op basis van wat zij kunnen en willen.

Specialistische begeleiding

Cliënten van RIBW AVV krijgen specialistische begeleiding en ondersteuning bij voorkeur in de thuissituatie, soms in een harde woonsetting. De begeleiding is in principe tijdelijk en duurt zo kort als mogelijk, maar langer als dat nodig is. Maandenlange ervaring met paar maanden specialistische begeleiding, terwijl andere jarenlang ondersteuning nodig hebben.

Voor wie we werken

Onze cliënten zijn gewone mensen, van jong tot oud. Ze hebben allemaal een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Ook werken we met speciale doelgroepen, zoals mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of korsakov. En met asielzoekers, dak- en thuislozen, ouderen met een intensieve verzorgingsbehoefte en ex-delinquenten.

Ons aanbod

Onze begeleiding stimuleert de eigen regie en is optimaal afgestemd op de doelstellingen van de cliënt. Ons aanbod bestaat uit:

1. Specialistische ambulante begeleidingwij bieden ambulante begeleiding in de eigen woning of in een zelfstandige woonruimte gehuurd bij RIBW AVV. Dak- en thuislozen helpen we met Housing First en voor mensen die de weg naar hulp niet weten te vinden, is er zorgbemiddeling. Uitgestroomde cliënten kunnen rekenen op nazorg.

2. Specialistische begeleiding binnen een scherpe woonomgeving: wij werken voor algemene doelgroepen (ouderen, volwassenen, jeugd met ernstige psychiatrische of psychosociale problemen) en specifieke doelgroepen (ouderen met psychiatrische problemen en een intensieve verzorgingsbehoefte, asielzoekers, mensen uit het forensisch psychiatrisch circuit, dak- en thuislozen, mensen met autisme, korsakov, en niet-aangeboren hersenletsel). 

3. Kortdurend verblijf met specialistische begeleiding: begeleiding is beschikbaar in een logeerhuis. Daarnaast kunnen cliënten terecht bij De Waard. In deze opnamevoorkomende en verkortende voorziening bieden we een combinatie van behandeling en begeleiding.

4. Begeleiding bij werken, leren en meedoenonze begeleiding is gericht op participatie. Wij stimuleren cliënten weer mee te doen in de samenleving en ambities en talenten te ontplooien. Voor cliënten die (weer) willen werken, is er IPS: Individuele Plaatsing en Steun. Sociale participatie bevorderen we met laagdrempelige inloopruimtes en -cafés. Ook kunnen cliënten meedoen aan activiteiten in de wijk, bij voorkeur georganiseerd door (cliënt)kwartiermakers.