Duurzaamheid

Ook in de zorgsector is in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid. Zo zijn er bijvoorbeeld al afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Duurzaamheid wordt een steeds prominenter onderdeel van het strategisch beleid van onze organisatie. 

Hieronder staan enkele voorbeelden binnen onze organisatie:

 • Ons fietsplan stimuleert medewerkers op het gebied van vitaliteit en draagt bij aan het verminderen van autogebruik.
 • Onze regiokantoren zijn met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Gemiddeld is de looptijd 5,5 minuten vanaf de dichtstbijzijnde bushalte of treinstation naar het desbetreffende regiokantoor.
 • Ons wagenpark is 100% elektrisch (N=1).
 • Bij het selecteren van leveranciers is duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijk gunningscriterium.
 • Ons centraal bureau wordt al eerste locatie gefaseerd verbouwd waarbij duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Denk hierbij aan het creëren van ontmoetingsplekken voor medewerkers die deels thuis werken en deels naar kantoor komen. We dragen hiermee bij aan een verbetering van de balans privé-werk en een reductie van CO2-uitstoot. Daarnaast passen we LED-verlichting toe voor de vermindering van het elektriciteitsverbruik.
 • Wij dagen verhuurders actief uit om een bijdrage te leveren aan duurzaamheidsverbetering van onze huurlocaties. De vijf verhuurders waar wij het meeste van huren (Portaal, Vivare, Volkshuisvesting, Woonstede en de Woningstichting) hebben allen een duurzaamheidsbeleid/programma waarin ze onder andere aandacht besteden aan CO2-neutrale woningvoorraad, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzaamheidsprojecten/woningverbeteringen op energiegebied en energiebewust wonen.
 • Al onze medewerkers hebben Doppers om daarmee een bijdrage te leveren aan reductie van waterflesjes in het milieu.
 • Toekomstige beschermd wonen-cliënten die geen eigen inventaris hebben, stimuleren wij om deze aan te schaffen bij lokale / regionale kringloopwinkels zoals 2Switch, ter stimulering van de circulaire economie.
 • Wij maken gebruik van digitale dienstverlening aan onze cliënten ter aanvulling op fysieke dienstverlening ter reductie van CO2-uitstoot (minder vervoersbewegingen medewerkers).
 • Wij doen zaken met BUNQ bank. BUNQ plant voor elke € 100 een boom op Madagascar, in samenwerking met Eden Reforestation Projects. Dat is een bewuste keuze, omdat bomen hier vanwege hun ligging rond de evenaar het hele jaar door kunnen groeien. Zo wordt maximaal rendement gerealiseerd bij het opvangen van CO2. De bomen die hier worden geplant, hebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar. In die periode nemen ze meer dan 300 kilogram CO2 op. Geef je elke maand € 1.000 uit, dan ga je binnen 5 jaar al compenseren voor je volledige CO2-voetafdruk. Tot dusver zijn er meer € 150.000 aan transacties via BUNQ geweest zijnde equivalent van circa 1.500 bomen.
 • Digitaal werken: de meeste medewerkers hebben een chromebook waardoor thuiswerken mogelijk is en zij niet naar kantoor hoeven te komen. Daarnaast maken we gebruik van  Google Meet: op deze manier kunnen afspraken ook op afstand plaatsvinden.
 • MVO: naast reguliere leveranciers zetten wij ook maatschappelijk verantwoorde ondernemers in zoals Cycloon en de Koekjesfabriek. Naast prijs en kwaliteit richten deze ondernemers zich ook op ecologische randvoorwaarden en werken ze met respect voor de sociale kant.
 • Afval scheiden: op onze (regio)kantoren wordt papier en restafval gescheiden door de medewerkers. Daarnaast maken de cliënten die in Arnhem wonen, gebruik van afvalpassen van de gemeente.