Hoe we werken

Herstellen en weer meedoen. Dat is waar onze begeleiding om draait. Onze werkwijze is gebaseerd op de methodiek Steunend Relationeel Handelen. Herstel betekent dat iemand met zijn aandoening een zo goed mogelijk leven kan leiden en nieuwe zingeving ontdekt. We leren cliënten ontdekken waar hun eigen kracht en talenten liggen, zodat ze weer de regie krijgen over hun eigen leven.

Steunend Relationeel Handelen 

Herstelondersteunde begeleiding is de kerncompetentie van RIBW AVV. In de directe cliëntenzorg werken we volgens de methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). Deze bewezen methodiek richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit. Onze aanpak is gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. We gaan altijd uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Samen met de cliënt werken we aan het realiseren van zijn wensen en verbeteren we de kwaliteit van de sociale omgeving. 

ZO

ZO is opgericht om het herstelondersteunend handelen van medewerkers te vergroten en de zelfhulpbeweging van cliënten te stimuleren. ZO staat voor Zelf & Ontwikkeling, twee belangrijke ingrediënten voor herstel. ZO symboliseert de eigen koers die iedere cliënt van RIBW AVV kiest om zijn herstel te bewerkstelligen, zelfstandig te leven en te participeren in de maatschappij. Het wordt gerund door professionele ervaringsdeskundigen. 

Jeugd: competentiemodel

Bij jongeren werken we met het competentiemodel. Dit model brengt stapsgewijs de ontwikkeling van de jongere in kaart. We maken hierin vooruitgang inzichtelijk en dat werkt stimulerend. Zelfstandigheid en veiligheid staan voorop in onze werkwijze. 

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid vinden we belangrijk. Daarom hebben we ervaringsdeskundige medewerkers in dienst. De inzet van mensen die zelf ook een dergelijk proces hebben meegemaakt, heeft een gunstig effect op het herstel.  Het geeft cliënten steun, hoop en perspectief voor de toekomst. In elke regio werken ervaringsdeskundigen samen met cliënten aan de ontwikkeling van eigen kracht en talenten.

Methodisch, doelgericht en transparant

Onze begeleiders werken samen met de cliënt methodisch en doelgericht aan duurzaam herstel op basis van een persoonlijk plan. Op vaste momenten bespreken begeleider en cliënt samen de ontwikkeling van dit plan. De gemaakte stappen worden zorgvuldig vastgelegd en indien nodig aangepast. Voor zowel cliënt als begeleider is zo op elk moment duidelijk aan welke doelen zij samen werken en wat de voortgang is. 

Integrale benadering

De vragen van cliënten spelen op alle levensgebieden van persoonlijke verzorging, wonen, sociale contacten tot werk en financiën. Vaak is er samenhang tussen de vragen. Daarom werkt RIBW AVV vanuit een integrale benadering.

Werken vanuit het hart

Wij stimuleren en faciliteren cliënten om zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te herstellen. In onze regio’s werken we hiervoor vanuit het spinmodel. Dit betekent dat wij in het hart van elke regio ons regiokantoor hebben. Direct daaromheen bevinden zich onze woningen met intensieve specialistische begeleiding en bij voorkeur de inloopruimte, het sociaal trefpunt. In de daaropvolgende cirkel wonen onze cliënten zelfstandig en ontvangen ze van ons ambulante specialistische begeleiding. Door toepassing van het spinmodel in onze 13 regio’s zijn wij altijd 24 uur per dag beschikbaar en dichtbij voor onze cliënten. Het spinmodel koppelt onze onze begeleiding aan lokale voorzieningen en helpt ons te participeren in het lokale netwerk.