ANBI

De Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bij erven, schenken en giften bijvoorbeeld. Voor algemene informatie over een ANBI verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst.

Hier vindt u de meest recente financiële verantwoording van de ANBI.