Buurtcirkel: mensen voor elkaar

Kwetsbare mensen die bij elkaar in de buurt wonen zetten hun talenten voor elkaar in, dat is het idee van een Buurtcirkel. We hebben samen met Siza buurtcirkels opgezet in Arnhem en Renkum. Een waardevol begeleidingsconcept, gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid van deelnemers. 

Een netwerk opbouwen

Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. In een buurtcirkel doen deelnemers nieuwe sociale contacten op. Ze zijn er voor elkaar als het nodig is en zetten hun talenten voor elkaar in. De buurtcirkel kan ervoor zorgen dat een deelnemer minder professionele ondersteuning van bijvoorbeeld Siza of RIBW nodig heeft.

Verbinding met de buurt

De ‘buurtcirkel’ is een sociaal netwerk van negen tot twaalf mensen binnen een wijk. Mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. De buurtcirkelcoach stimuleert hen om elkaar te ondersteunen zodat het leven in de wijk weer iets ‘gewoons’ is. Denk aan een helpende hand bij een lastige klus of het duwtje in de rug om mee te kunnen doen aan een buurtinitiatief. De cirkel vormt een informeel netwerk en zet mensen in hun kracht. Het maakt ze zelfredzaam.

Concept buurtcirkel

Nederland kent inmiddels zo’n twintig buurtcirkels. Het concept van de buurtcirkel komt uit Engeland, waar de organisatie Keyring al 26 jaar werkt met 'Community Supported Networks'. Zorgaanbieder Pameijer adviseert en ondersteunt RIBWAVV en Siza. Pameijer heeft het concept van de buurtcirkel in 2013 naar Nederland gehaald. In de regio Rotterdam werken zij inmiddels met 14 buurtcirkels.

Locatie buurtcirkels RIBW AVV

RIBW AVV heeft buurtcirkels in Arnhem en Renkum. Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op: 

Velperweg 11
6824 BC, Arnhem 
Tel: (026) 442 42 36
E-mail: info@ribwavv.nl

Meer informatie: www.buurtcirkel.nl