Cliënten ondersteunen bij hun eigen ontdekkingstocht

Hoe belangrijk is ervaringsdeskundigheid voor de begeleiding van cliënten? Heel belangrijk, weet het team in de regio Arnhem Zuid. Het verhaal van een ervaringsdeskundige vormt voor veel cliënten en begeleiders een bron van inspiratie en motivatie. Paul van Genderen en Isabelle van Kesteren: “We weten nooit precies wat een cliënt meemaakt en wat hij voelt. Maar omdat we zelf ook zo’n proces hebben doorgemaakt, kunnen we wel verbinding maken.”

Toen Isabelle in het kader van haar opleiding tot ervaringsdeskundige stage kwam lopen in de regio Arnhem Zuid, vonden de collega’s dat best spannend, vertelt Paul. “Een cliënt die vanuit de opleiding mee kwam lopen, die een bijdrage ging leveren aan de begeleiding van andere cliënten. Toen Isabelle aangaf hier te willen blijven werken, stond het hele team te juichen. Zo blij waren ze met haar inbreng.” Isabelle glimlacht. “Dat blijft leuk om te horen. Het maakt me ook trots. Ik heb een lang verleden in de psychiatrie, heb moeten knokken om hier te komen. Maar het is me wel gelukt! Nu kan ik cliënten en begeleiders laten zien hoe je kunt leren leven met een kwetsbaarheid. Dat het mogelijk is je blik op de toekomst te richten, ondanks je kwetsbaarheid. Want die kwetsbaarheid blijft. De kunst is om het een plek te geven en ermee te leven.”

Uit jezelf komen 

Isabelle heeft in oktober 2016 haar opleiding tot ervaringsdeskundige afgerond. Nu geeft ze workshops, traint ze cliënten en begeleiders en werkt ze als ‘WRAP-facilitator’. In de cursus Wellness Recovery Action Plan ontwikkelen deelnemers een persoonlijk actieplan waarin ze beschrijven wat ze nodig hebben om zich weer beter te voelen en welke acties dit vraagt van de cliënt en zijn omgeving. Isabelle: “In mijn begeleiding ga ik uit van gelijkwaardigheid. Ik bepaal niet wat een cliënt nodig heeft of wat hij wil bereiken: dat doet hij zelf. Ik kan cliënten ondersteunen bij de ontdekkingstocht naar hun talenten en mogelijkheden, maar de regie ligt bij hen zelf. Ik weet uit eigen ervaring dat het geen zin heeft dat een professional voor jou beslist. Verandering moet echt uit jezelf komen.”

Inspirerende sessies

Met een-op-een-begeleiding begeleidt ervaringsdeskundige Paul een aantal cliënten. Daarnaast adviseert hij begeleiders, zowel op individuele basis als in de vorm van groepscoaching. “We organiseren als team regelmatig sessies waarin we, volgens een vaste methodiek, één casus bespreken. Uitgangspunt: hoe kan de begeleider deze cliënt nog beter herstelgericht ondersteunen? Ieder teamlid levert een bijdrage. Als ervaringsdeskundige ben ik scherp op verborgen krachten en kwaliteiten. Cliënten of hun omgeving herkennen deze krachten vaak niet of weten niet hoe ze deze kunnen inzetten in het hier en nu. Tijdens de groepscoaching proberen we krachten boven water te krijgen en brainstormen we over de inzet in het herstelproces. Door het vanuit kracht te bekijken, motiveer en stimuleer je collega’s, cliënten en omgeving. De groepscoaching is heel waardevol, omdat we het samen doen. Het is onze overtuiging dat we vanuit gezamenlijkheid veel meer bereiken.”