Certificering en cliënttevredenheid

Certificering

In 2021 ontvingen we van de externe auditoren van Lloyds een herbeoordeling van ons kwaliteitscertificaat. De auditoren waren positief: "Een goed georganiseerde RIBW met enthousiaste en passievolle medewerkers". Ook waren ze te spreken over hoe medewerkers de zorg organiseren ondanks Corona, hoe medewerkers de eigen regie pakken binnen zelforganisatie en over de gedegen methodische manier van werken. Cliënten voelen zich in hun kracht gezet. Zij ervaren een balans tussen de praktische aanpak en de herstelgerichte ondersteuning van onze begeleiders. Hoewel er altijd ruimte blijft voor verbetering, zijn we trots op de beoordeling en mooie woorden van het auditoren van Lloyds. 

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is in het bezit van het certificaat NEN 15224 (gebaseerd op ISO 9001), ook wel ISO Zorg en Welzijn genoemd. De QR-code van ons certificaat is hier te vinden. 


Cliënttevredenheid

Inzicht in het waardeoordeel van cliënten is van groot belang. Daarom hebben we, in samenspel met onze cliënten, de vragenlijst en werkwijze voor het meten van de cliëntwaardering verbeterd. Zodat we nog beter aansluiten bij de behoeften en wensen van onze cliënten. Daarmee krijgen we inzicht in hoe we onze begeleiding en organisatie verder kunnen ontwikkelen om de ondersteuning te verbeteren en aan te sluiten op de behoeften van onze cliënten. Cliënten geven ons gemiddeld een 8,1. Cliënten uit beschermd wonen geven ons een 7,8 en cliënten die ambulante begeleiding van ons ontvangen geven ons een 8,3 (2021).