‘Onze expertise is waardevol voor het Sociaal Team in de wijk’

Regio Westervoort – Zorgbemiddeling is er voor mensen die de weg naar zorg niet weten te vinden of die zorg bewust mijden. Jarenlang waren drie teams van zorgbemiddelaars verantwoordelijk voor het hele werkgebied van RIBW AVV. Nu zijn er in elke regio één of meerdere zorgbemiddelaars die wijkgericht werken.

Wijkgericht werken

‘Feitelijk heeft onze werkwijze – zorg dicht bij de cliënt – de decentralisatiegedachte al in zich,’ vertelt Maarten van Triest, regiomanager Westervoort/Duiven. ‘Het centrale team van zorgbemiddelaars miste de verbinding met de lokale zorgstructuur van een gemeente als Westervoort of Duiven. Door het wijkgericht werken, is het logisch om in elke regio een zorgbemiddelaar te hebben die lokaal integreert. Het sluit voor ons werkgebied de Liemers ook goed aan bij de ons-kent-ons-cultuur.’

Cliënten met meervoudige, complexe problematiek

Zorgbemiddelaars Sjaak en Brechtje werken met cliënten met meervoudige, complexe problematiek. ‘Omdat ze op zoveel fronten problemen hebben, weten ze niet meer waar ze moeten beginnen,’ legt Sjaak uit. ‘De meesten hebben te maken met schulden, vervuiling, verslaving, niet-gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en/of dreigende uithuisplaatsing.’

Samenwerken met politie, woningbouw en wijkteams

‘Het is belangrijk dat de politie, woningbouw en wijkteams ons makkelijk kunnen vinden,’ vertelt Brechtje. ‘Om mezelf bekend te maken in het lokale netwerk heb ik veel gesprekken gevoerd en zit ik in het Sociaal Team in Duiven. Volgens Brechtje is de expertise van de GGZ waardevol in het wijkteam. ‘Onlangs ging ik met iemand van de woningbouw mee naar een huurder die al jaren problemen veroorzaakte. Bij binnenkomst begreep ik direct dat de huurder een psychiatrische aandoening had. Toen ik dit met de medewerker van de gemeente besprak, viel het kwartje bij haar.’

Een unieke en praktische aanpak

‘Nu al zien we dat door de lokale samenwerking met sociale wijkteams mensen sneller in beeld zijn en dat direct de goede koers wordt ingezet,’ vertelt Maarten. ‘Dat is onder andere het resultaat van een unieke, praktische aanpak. Praktische problemen worden direct door de zorgbemiddelaar aangepakt. Tegelijkertijd wordt de juiste zorg en behandeling georganiseerd.’

Meteen aan de slag

Sjaak en Brechtje gaan het liefst meteen aan de slag, wanneer het Sociaal Team of een andere partner uit het lokale zorgnetwerk een melding doet. ‘De situatie is vaak dringend als we bij iemand komen,’ vertelt Sjaak. ‘Laatst kwam ik bij een man die meer dood dan levend was door overmatig alcoholgebruik. Ik regel dan met spoed een intake bij de verslavingszorg en probeer er achter te komen of er meer problemen spelen.’

Vertrouwen in de hulpverlening verloren

Volgens Brechtje zijn mensen vaak het vertrouwen in de hulpverlening kwijt. ‘Hierdoor is het niet makkelijk om bij ze binnen te komen. Eenmaal binnen zoeken we meteen naar oplossingen. Ik merk dat onze zorg op die manier vaak toch heel welkom blijkt.’

Een goede doorstroom

Om een goede doorstroom te realiseren kunnen de zorgbemiddelaars in hun regio een beroep doen op het team Bemoeizorg. Brechtje: ‘Als wij verwachten dat een cliënt een beschikking voor ambulante begeleiding zal krijgen, kunnen we cliënten overdragen. Soms neem ik meteen iemand van het team mee, zodat de cliënt niet hoeft te wennen aan een nieuw gezicht.’