We spreken dezelfde taal

Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie in de zorg en de decentralisaties naar gemeenten en wijken. Het werd het jaar van de keukentafelgesprekken. In de wijk Malburgen vonden het wijkteam van de gemeente Arnhem en het team van RIBW AVV een goede manier om samen te werken. De kracht zit ‘m in communicatie en kennis van elkaars werk. Want zo kun je snel schakelen, zeggen Sharon van Hagen en Wanda Hazelaar.

Wanda is begeleider bij RIBW AVV. Sharon is coach van het wijkteam Malburgen. Voordat ze begon in het wijkteam werkte ze al twaalf jaar bij RIBW AVV, en werkte ze ook samen met Wanda. “Sharon weet hoe de doelgroep in elkaar zit en weet wegen voor hen te vinden”, zegt Wanda. “En ik kan RIBW AVV meer bekendheid geven in het wijkteam”, vult Sharon aan. “Dat bestaat toch uit zo’n dertig mensen en is heel gemêleerd van samenstelling.” Haar expertise is psychiatrie en Wmo. Met die bril bekijkt ze de complexere zaken. Maar voor de keukentafelgesprekken werken de leden van het wijkteam heel generalistisch. Ze komen met z’n tweeën bij de cliënt thuis en bespreken naast de zorgbehoefte onder andere de sociale contacten, het netwerk, huisvesting en eventuele schulden.

Keukentafelgesprek
Wanda weet wanneer leden van het wijkteam bij een van haar cliënten komen voor een keukentafelgesprek. “Dat kan ik dan voorbereiden met de cliënt, want meestal hakt het er wel in. Het is ook best spannend als er iemand over de vloer komt. Soms vragen cliënten zich af of ze wel mogen blijven wonen waar ze nu wonen. Dat zijn vragen die ze wakker houden. Ik vertel wat het wijkteam komt doen en ondersteun bij het maken van een plan en de bijbehorende doelen. Het voordeel bij Sharon is dat zij precies weet hoe dit leeft bij de doelgroep en hoe de RIBW daarop inspeelt. We spreken dezelfde taal.”

Voor het wijkteam is het prettig dat er al voorwerk is gedaan. Sharon: “Als de doelen al op schrift staan, dan hebben wij meer tijd om echt door te vragen. Naar eenzaamheid bijvoorbeeld, want dat zie je niet meteen. Terwijl bijvoorbeeld veel ouderen vereenzamen in hun flatjes, en veel meer zouden moeten meedoen met buurtactiviteiten.” Op dat laatste thema kunnen RIBW AVV en het wijkteam de komende tijd nog nauwer samenwerken, concluderen Sharon en Wanda, net als bij mensen die thuis zitten met een depressie of psychose.

Contact
Ze weten elkaar de komende tijd vast te vinden. Het wijkteam Malburgen en RIBW AVV zijn praktisch buren en er zijn naast formele ook veel informele contacten. “Ik kom heel veel RIBW’ers en cliënten tegen en maak vaak een praatje”, zegt Sharon. “Dat maakt het wijkteam heel laagdrempelig”, voegt Wanda toe.

Veel RIBW-cliënten hebben inmiddels het keukentafelgesprek achter de rug en hebben nu een indicatie of herindicatie. Wanda: “Na een jaar gaan we kijken wat goed gaat en wat de cliënt zelf kan en waar nog ondersteuning nodig is.” Op deze manier is hulp op maat mogelijk, besluit Sharon. “Want we blijven doen wat nodig is.”