Proef de sfeer

Noelia: 'Kwaliteiten en krachten benutten'


Ieder mens heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Noelia wilde na haar opleiding háar talenten inzetten. Als medewerker begeleiding kiest ze voor een positieve benadering, waardoor cliënten zich gehoord en gezien voelen. ‘Het mooiste vind ik als een cliënt zijn eigenwaarde terugkrijgt. Dat iemand blij is met wie hij is, met wat hij doet en met zijn omgeving.’

'Via een vriend die al bij RIBW AVV werkte, kwam ik in de zomer van 2019 bij de functie medewerker begeleiding terecht. Er stond een vacature open voor studenten of mensen die net een MBO-diploma hadden. Perfect, ik zat in mijn laatste jaar van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Tijdens mijn start had ik een buddy, een andere medewerker begeleiding. Hij leerde mij hoe mijn werk als medewerker begeleiding eruit ging zien. Ik startte in Dieren, waar ik een collega verving die met zwangerschapsverlof ging. Toen zij terugkwam mocht ik gelukkig blijven op een andere locatie, namelijk Presikhaaf. Waar ik nu meer dan één jaar als medewerker begeleiding met veel plezier werk. Als team staan we voor elkaar én de bewoners klaar. 

Als medewerker begeleiding sta ik op de groep en ben ik er gedurende de dag voor cliënten. We zijn een 24-uurs locatie waar altijd iemand aanwezig is. Ik begin mijn dienst met collega’s, daarna open ik de dag met cliënten. Vervolgens pak ik de zorgagenda, deze vormt een belangrijke structuur voor cliënten. In de zorgagenda staat de planning voor iedere bewoner. Ik weet nooit welke dag ik tegemoet ga, dit maakt het werk extra leuk. Als de planning verandert, is een open communicatie belangrijk. Ik betrek bewoners daarom bij besluiten, vraag wat zij vinden en sluit aan bij hun leef- en belevingswereld. 

Daarnaast heb ik teamontwikkelingstaken. Zo waarborg ik de medicatieveiligheid en de afronding van de cursussen die ik en mijn collega’s volgen. Ook zit ik in een projectgroep over veiligheidsissues op BW-locaties. Met elkaar bekijken we hoe we het veiligheidsgevoel kunnen vergroten. Want als deze processen goed verlopen, leveren we een betere kwaliteit van zorg. Dit staat allemaal met elkaar in verbinding.  

Wat dit werk voor mij betekent? Ik ben gek op tuinieren en zie cliënten als bloemen die met de juiste ingrediënten - zorg en aandacht - gaan bloeien. Elke bloem heeft andere ingrediënten nodig, afhankelijk van zonlicht of schaduw. De ene mens heeft complimenten nodig, de ander wil losgelaten worden. Elke bloem heeft andere zorg nodig. Net als ieder mens een andere benadering nodig heeft. Het zijn allemaal mooie mensen, die hun kwaliteiten en krachten hebben. Door een positieve benadering, hoop ik dat bewoners zich gehoord en gezien voelen. 

Bij cliënten zie ik vooral veerkracht terug. Maar ook humor, sommige cliënten hebben fantastische humor. Ik leer over verschillende culturen, over hoe mensen in elkaar zitten en wat mensen motiveert om bepaalde keuzes te maken. Het mooiste vind ik als een cliënt zijn eigenwaarde terugkrijgt. Dat iemand blij is met wie hij is, met wat hij doet en met zijn omgeving. Ik denk dat het mooi is om op kleine dingen te focussen en deze samen uit te vergroten. Inmiddels heb ik de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond en heb ik de ambitie om begeleider te worden.'

Terug

Noelia Rosales Martin

Bij ons werken?

Via de onderstaande knop kom je bij onze laatste vacatures.

Vacatures