Proef de sfeer

Heine: 'Zelforganisatie: beter voor medewerker én cliënt'

Heine werkt als ambulant begeleider in een zelforganiserend team. Hij is daar blij mee: “Hierdoor heb je de mogelijkheid om je eigen talent of expertise te ontwikkelen. Zo ontdekte ik dat het coachen van collega’s mij  goed ligt. In mijn team heb ik nu steeds meer een coachende rol. En dus word ik er vanzelf beter in. Ik volg cursussen en spreek regelmatig met collega’s die ook coachen. Dat geeft verdieping én voldoening.”

Lerende omgeving
De basis van zelforganisatie is goed op orde binnen RIBW AVV, vindt Heine. 'Teams waarderen dat ze regie hebben en verantwoordelijkheid kunnen nemen. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Wij weten zelf heel goed wie we nodig hebben en bij ons past. Ook jaargesprekken met medewerkers doen we in en met het team. En we sparren met elkaar over interne ontwikkelingen. Zo ontstaat een omgeving waarin we samen leren en verder komen. Natuurlijk gaat dat niet altijd vanzelf, maar we krijgen daarbij begeleiding op maat. Zelforganisatie valt of staat met een goed lopend team. Dat is een uitdaging die we continu aangaan. Maar ik zou niet meer anders willen werken.'

Win-win
Zelforganisatie leidt ook tot een betere ondersteuning van de cliënt, merkt Heine. ‘Als je iets dichtbij de cliënt kunt regelen, dan is het vaak sneller voor elkaar en is de oplossing vaak passender. Als team weet je immers het beste wat er nodig is. Ook is het een win-winsituatie als het om eigen regie gaat. Als begeleider hoef ik niet voor elk wissewasje toestemming te vragen aan een leidinggevende. Cliënten ervaren meer zeggenschap over hun eigen proces. Al met al leidt dat tot betere begeleiding, dat vind ik mooi.'

Terug

Abulant begeleider Heine