Week van de Participatie 12 t/m 15 juni

Voor wie is de week van de participatie?
We organiseren deze week voor al onze leden; professionals werkzaam in de maatschappelijke opvang, beschermende woonvormen, vrouwenopvang, sociaal werker, (participatie)coach, herstelcoach,  trajectbegeleider, ambulant/persoonlijk begeleider, kwaliteitsmedewerkers, onderzoekers, cliëntenraad, beleidsmedewerkers, cliënten, stafmedewerkers en bestuurders.

Wat is het programma?

Maandag 12 juni van 15.00- 16.45 uur met o.a.:

 • Uitkomsten Quick Scan Participatie onder de leden van Valente
  Gabe de Vries, Manager GGZ / Projectmanager IPS Cordaan
 • IPS in Beschermd Wonen
  Therese Venema, adviseur werk en Dunya Vermaat, peer support werker
 • Simpel Switchen in de praktijk
  Cris Bergmans, projectcoördinator Hoofdzaak Werk Divosa

Aanmelden kan hier.

Dinsdag 13 juni van 15.00- 16.45 uur met o.a: 

 • Level Up
  Suzanne Eijkenboom en Sylvie Degens van Levanto
 • Springplank 030
  Astrid van Osenbruggen, Beleidsadviseur Team Beleid de Tussenvoorziening.
 • Belang van methodiekontwikkeling
  Harry Michon, Senior onderzoeker Movisie

Aanmelden kan hier.

Woensdag 14 juni van 15.00 uur tot 16.45 uur: 

Wat vinden onze bestuurders?

 • Financiën uit de zorg naar participatie
  Liesbeth Keppel, Programma Leider; Werk Leer Beleef! Profila zorggroep
 • Regionale samenwerking arbeidsmarkt
  Cris Bergmans, projectcoördinator Hoofdzaak Werk Divosa
 • Samenwerking UWV
  Lisanne Blom, Teamleider Werk Jados regio West en Noord, Jados

Aanmelden kan hier.

Donderdag 15 juni van 15.00 uur tot 16.45 uur, met oa:

 • De Nieuwe Toekomst
  Chantal Holland, Blijf Groep Almere
 • Van geweld naar een betere toekomst: Sociale ondernemingen
  Annemarie van Rijn, teamleider maatschappelijke participatie Fier
 • Resultaten IPS voor cliënten uit de maatschappelijke opvang
  Thijs Dijkman, IPS coach Cordaan
 • VoiZ Academie
  Marleen Busscher, VOIZ-Coördinator de Tussenvoorziening

 Aanmelden kan hier.


Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid. Hiervoor is nodig dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Participatie neemt ook een zeer belangrijke plaats in binnen de visie van Valente en haar leden. Om de participatiegraad te bevorderen is er een Quick Scan uitgezet onder de leden, met de focus op betaald werk en/of onderwijs. Verwachting is dat door toename van deze vorm van participatie, ook de andere vormen van participatie wordt vergroot, zoals dagbesteding of actief participeren in de wijk. De resultaten van de Quick Scan en de inspirerende best practises die we zijn tegengekomen willen we tijdens de week van de participatie graag met jullie delen.

De week van de participatie wordt georganiseerd door Valente, in samenwerking met Cordaan, Lister, De Binnenvest, Jados, Fier, Pameijer, RIBW A&VV en NEOS.